Nasdaq Stockholm | Concentric Share »

Investor Calendar

Interim Report January - December Q4 2018

Concentric's interim report January - December 2018 Q4, is released on February 6, 2019, at 8 a.m. CET. At 9 a.m. CET media and analysts will be invited for a presentation of the report via telephone conference/web cast.


Dial in numbers for participants:
UK: +44 203 194 0550
SE: +46 8 519 993 55
US: +1 855 269 2605

Link to webcast

Concentrics bokslutskommuniké för januari - december 2018, Q4, offentliggörs den 6 februari 2019, kl 8.00 CET. Vid klockan 9 CET är media och analytiker inbjudna till en presentation av rapporten via telefonkonferens eller web cast.


Telefonnummer för deltagarna att ringa in på:
UK: +44 203 194 0550
SE: +46 8 519 993 55
US: +1 855 269 2605

Länk till webcasten