Press Releases

Concentric AB partners with a global leader in driveline technology to develop a new electric oil pump for advanced start/stop capability
04/05/2021

Concentric AB has partnered with a global Tier 1 manufacturer of fully automatic transmissions for medium- and heavy-duty commercial vehicles to develop a new fully electric oil pump for use within their “start/stop” technology. Production will start in 2022 and sales revenues from this new contract are estimated to be worth MSEK 45 over the next five years.

Advanced “start/stop” technology will be offered as an option across their entire range of transmissions and will enable a reduction in CO2 emissions of up to 6% in urban applications. This new electric oil pump also uses Concentric AB’s wet rotor design concept that eliminates the possibility of a dynamic seal failure. The design enables proper thermal management for the pump unit throughout its entire operation ensuring longer high performance duty cycles.

The low noise e-pump is ultra-compact due to its high power density and liquid cooled electronics making packaging easier. The brushless DC motor with integrated drive electronics is able to supply a high torque already from stand still. The technologies combined in the pump allows for a service life of >40.000 hours.

The drive electronics allow the power consumption to be adjusted based on system demands, reducing parasitic losses and ensuring high performance efficiency at all times. The control and diagnostic communication with the main system is done through a CAN connection.

David Woolley, CEO and President of Concentric AB commented, “This collaboration with a global Tier 1 manufacturer strengthens Concentric’s position within the commercial vehicle transmission market with a product which enables OEM’s to reduce their CO2 emissions.”
For additional information please contact David Woolley, telephone
+44-121-445 6545
Concentric AB samarbetar med en global ledare inom drivlinor för att utveckla en ny elektrisk oljepump för avancerad start-/stoppfunktion

Concentric AB har inlett ett samarbete med en global Tier 1-tillverkare av helautomatiska växellådor till medeltunga och tunga kommersiella fordon för att utveckla en ny, helt eldriven oljepump som ska användas i deras ”start/stopp”-system. Produktionen kommer att inledas 2022 och försäljningsintäkterna från detta nya kontrakt förväntas uppgå till 45 MSEK under de kommande fem åren.

Den avancerade ”start/stopp”-tekniken kommer att erbjudas som tillval för hela utbudet av växellådor, och den gör att koldioxidutsläppen kan minskas med upp till 6% vid användning i stadsmiljö. Den nya elektriska oljepumpen är utformad med Concentric AB:s våta rotordesign som eliminerar risken för läckage från axeltätning. Designen ger bra termisk prestanda för pumpen under hela driften vilket möjliggör längre driftcykler på hög effekt.

E-pumpen är oerhört kompakt och tyst med hög energieffektivitet och vätskekyld elektronik, vilket förenklar integrering. Den borstlösa elmotorn med integrerad drivelektronik kan leverera ett högt moment redan från stillastående. Den kombinerade tekniken i pumpen möjliggör att pumpen har en livslängd på mer än 40 000 timmar.

Drivelektroniken möjliggör att effektförbrukningen kan justeras baserat på systemets krav, vilket minskar parasitförluster och säkerställer hög verkningsgrad hela tiden. Styrning och diagnostik sker via en CAN-anslutning.

"Detta samarbete med en global Tier 1-tillverkare stärker Concentrics position inom marknaden för helautomatiska växellådor till kommersiella fordon med en produkt som gör det möjligt för OEM-företag att minska sina koldioxidutsläpp."

För ytterligare information kontakta David Woolley, telefon +44-121-
445 6545

For more Concentric news, please click here »