Press Releases

Concentric AB wins a strategically significant contract for its electro hydraulic steering (EHS) pumps for the next generation electric emergency utility trucks
08/04/2021

Concentric AB announces an important OEM nomination for its EHS pumps to be used on electric emergency utility trucks. As local city regulations drive increased demand for electric commercial vehicles, these EHS customer nominations become increasingly important in a sector which presents exciting long-term growth opportunities. Production will start in 2021 and sales revenues from this new contract are estimated to be worth MSEK 21 over the next five years.

Cities across the world are restricting the use of fossil fuels to improve air quality and reduce CO2 emissions. These municipalities are now investing in electrified commercial vehicles to provide services such as transportation, sanitation, delivery and emergency equipment currently provided by internal combustion engine vehicles.  Importantly, particularly for emergency equipment, the new technologies have to offer the same or improved operational performance and durability because of the critical service they offer.

The Concentric AB electro-hydraulic steering pump is now used in many applications around the world.  The combination of the rugged and durable 24V brushless DC motor and controller, coupled up with a highly efficient hydraulic steering pump offers our customers >40,000 hours of performance and reliability.

David Woolley, CEO and President of Concentric AB commented, “Electrification of the commercial vehicle market presents exciting long-term opportunities as the EHS system can be used on both hybrid and fully electric platforms, battery electric or fuel cell, reducing energy consumption by utilising “power on demand” technology. These new orders are further examples of how we are successfully broadening our e-pump product offering to new applications in the medium range commercial truck market becoming the supplier of choice.”

For additional information please contact David Woolley, telephone +44-121-445 6545.
Concentric AB erhåller ett strategiskt betydelsefullt kontrakt för sina elektrohydrauliska styrpumpar (EHS) för nästa generations elektriska utryckningsfordon

Concentric AB tillkännager ett viktigt OEM-kontrakt för sina EHS-pumpar som ska användas på elektriska utryckningsfordon. Eftersom lokala regler driver ökad efterfrågan på elektriska nyttofordon blir dessa EHS-kundkontrakt allt viktigare i en sektor som erbjuder spännande långsiktiga tillväxtmöjligheter. Produktionen startar 2021 och försäljningsintäkterna från detta nya kontrakt beräknas uppgå till 21 MSEK under de närmaste fem åren.

Städer över hela världen begränsar användningen av fossila bränslen för att förbättra luftkvaliteten och minska koldioxidutsläppen. Dessa samhällen investerar nu i elektrifierade kommersiella fordon för att tillhandahålla tjänster som transport, sanitet, leverans och nödutrustning som för närvarande tillhandahålls av fordon med förbränningsmotor. Viktigt, särskilt för utryckningsfordon, är att den nya tekniken erbjuder samma eller förbättrade operativa prestanda och hållbarhet på grund av den kritiska tjänsten de erbjuder.

Den elektrohydrauliska styrpumpen från Concentric AB används nu i många applikationer runt om i världen. Kombinationen av den robusta och hållbara 24V borstlösa elmotorn med integrerad styrelektronik i kombination med en mycket effektiv hydraulpump ger våra kunder mer än 40 000 timmars livslängd med hög prestanda och tillförlitlighet.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade: ”Elektrifiering av marknaden för nyttofordon erbjuder spännande långsiktiga möjligheter eftersom EHS-systemet kan användas på både hybrid- och helelektriska plattformar, batteri- eller bränslecell, vilket minskar energiförbrukningen genom att använda ”Power on demand” -teknologi. Dessa nya beställningar är ytterligare exempel på hur vi framgångsrikt breddar vårt erbjudande för e-pumpar till nya applikationer på marknaden för medelstora kommersiella lastbilar och blir den leverantör som väljs.”

För ytterligare information kontakta David Woolley, telefon +44-121-445 6545.

For more Concentric news, please click here »