Press Releases

ANNUAL GENERAL MEETING IN CONCENTRIC
18/03/2021

The Concentric AB board of directors has resolved to convene an annual general meeting of shareholders to be held Thursday 22 April 2021. Further details on the proposals can be found in the notice convening the meeting, below.

The notice is expected to be published in the Swedish Official Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website within the next few days.

For further information, please contact Lennart Lindell, Corporate Communications, telephone: +46 766 104 004.

Notice AGM 2021
CONCENTRIC KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen för Concentric AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. Närmare detaljer beträffande förslag till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, Koncernkommunikation, telefon: 0766 104 004.

Kallelse årsstämma 2021

For more Concentric news, please click here »