Press Releases

Report from the Extraordinary General Meeting of Concentric AB (publ)
09/12/2020

Concentric AB (publ) has held an Extraordinary General Meeting on Wednesday, December 9, 2020. In light of the extraordinary situation prevailing as a result of Covid-19, the Meeting was conducted by advance postal vote, without physical attendance.

The Meeting resolved on the proposed dividend for the financial year 2019 of SEK 3.25 per share. The record date for dividend was set to Friday, December 11, 2020. The dividend is expected to be paid out, through Euroclear Sweden AB, on Wednesday, December 16, 2020.

The Meeting resolved to amend item 9 in the Articles of Association by removing information regarding record date as an adaptation to an implemented legislative change. Moreover, the Meeting resolved to insert a new item regarding collection of proxies and postal voting.

For further information, please contact: Lennart Lindell
Email: lennart.lindell@concentricab.com
Phone: +46 766 104 004
The information was submitted for publication at 16.00 CET on Wednesday, December 9, 2020.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Concentric AB (publ)

Concentric AB (publ) har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman beslutade om föreslagen utdelning om 3,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 11 december 2020. Utdelningen beräknas att utbetalas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 december 2020.

Stämman beslutade att ändra punkt 9 i bolagsordningen genom att ta bort information om avstämningsdag som en anpassning till genomförd lagändring. Därtill beslutade stämman om att införa en ny punkt i bolagsordningen angående insamling av fullmakter och poströstning.

För mer information, vänligen kontakta: Lennart Lindell
E-post: lennart.lindell@concentricab.com
Telefon: +46 766 104 004
Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 9 december 2020, klockan 16.00 CET.

For more Concentric news, please click here »