Press Releases

Concentric AB to work on projects for the US SuperTruck II initiative
26/05/2020

Concentric AB is working with several major OEM’s for the US SuperTruck II initiative. This is the second phase of the US Department of Energy (DoE) sponsored project to develop and demonstrate cost-effective advanced technologies that show a substantial increase in fuel efficiency of Class 8 trucks.
These diverse projects are all aimed towards improving fuel savings and reducing CO2 emissions through more efficient fluid control, featuring various new pump technologies for heavy-duty applications in the US truck market, including:

  • two design variants of fully electric water pumps for main engine cooling,
  • a mechanical oil pump design with electro-hydraulic pressure controlled re-circulation for main engine lubrication, and
  • an auxiliary fully electric oil pump for piston cooling.

David Woolley, President and CEO of Concentric AB commented: “We are excited to be a part of this challenging initiative as heavy-duty diesel engines move towards ‘mild hybridisation’. Our contribution and demonstrated experience will aid in providing high performance innovative products that will offer superior efficiency gains for our customers.”
Given the scale of the global Class 8 truck market and the increasing challenges arising from legislation on greenhouse gases, the SuperTruck projects represent an excellent opportunity for Concentric to drive future sales growth in the 2024/5 timeframe and beyond.




Concentric AB arbetar med projekt i det amerikanska "SuperTruck II"-programmet

Concentric AB arbetar med flera stora OEM:er i det amerikanska  ”SuperTruck II”-programmet. Detta är den andra fasen i de av amerikanska energidepartementet sponsrade projekten för att utveckla och demonstrera kostnadseffektiv avancerad teknik som ger en betydande ökning av bränsleeffektiviteten för klass 8 tunga lastbilar.
Dessa olika projekt syftar alla till att minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen genom effektivare flödeskontroll, med olika nya pumptekniker för tillämpningar på den amerikanska lastbilsmarknaden, inklusive:

  • två designvarianter av elektriska vattenpumpar för förbränningsmotorkylning,
  • en mekanisk oljepumpkonstruktion med elektrohydraulisk tryckstyrd återcirkulation för huvudmotorsmörjning, och
  • en extra elektrisk oljepump för kolvkylning.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade: ”Vi är glada över att vara en del av detta utmanande program när tunga dieselmotorer går mot ”mild hybrid”. Vårt bidrag och dokumenterade erfarenhet hjälper till att tillhandahålla innovativa produkter med hög prestanda som ger överlägsna effektivitetsvinster för våra kunder”.
Med tanke på omfattningen av den globala lastbilsmarknaden för klass 8 och de ökande utmaningarna som följer av lagstiftningen om växthusgaser utgör ”SuperTruck”-projekten en utmärkt möjlighet för Concentric att driva framtida försäljningstillväxt omkring år 2024/5 och därefter.

For more Concentric news, please click here »