Press Releases

Concentric's patented dual cone clutch (DCC) selected for use in truck brake air compressors
15/05/2020

Concentric AB has been awarded a contract to supply its new Dual Cone Clutch (DCC) to a Tier 1 brake air compressor manufacturer for use in on-highway applications with one of the world’s leading OEM’s of trucks, buses, construction equipment and industrial engines. Production will start in 2022, with projected total revenues through to the end of 2026 estimated to amount to SEK 60 million.

Significant benefits have been identified for long haul truck applications, where the DCC enables the brake air compressor to be switched off for more than 80% of the running time, reducing fuel consumption and more importantly, reducing CO2 emissions. The clutch is integrated within the brake air compressor housing to minimise packaging space, reducing weight and also noise emissions.

Particular focus was placed on design & analysis techniques during the development of this new dual cone clutch to optimise the system’s performance and reliability, as well meeting demanding packaging requirements. In this application, the dual cone clutch is pneumatically actuated, operates with extremely low wear levels and is also a fail-safe system.

David Woolley, CEO of Concentric AB, commented, “This project represents a completely new patented product and end application for Concentric with further opportunities for growth. The dual cone clutch technology demonstrates our ongoing commitment to innovation, efficiency and absolute product reliability. The end user payback is rapid based on reduced fuel consumption and lower CO2 emissions.”
Concentrics patenterade tvåstegskoppling (Dual Cone Clutch - DCC) vald för användning i bromsluftkompressorer i lastbilar

Concentric AB har erhållit ett kontrakt för att leverera sin nya tvåstegskoppling (Dual Cone Clutch - DCC) till en Tier 1-tillverkare av bromsluftkompressorer för användning hos en av världens ledande OEM av lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och industrimotorer. Produktionen kommer att starta 2022/23 och totala intäkter fram till slutet av 2026 beräknas uppgå till 60 miljoner SEK.

Betydande fördelar har identifierats för lastbilar för fjärrtrafik, där DCC gör det möjligt att stänga av bromsluftkompressorn i mer än 80% av körtiden, vilket minskar bränsleförbrukningen och ännu viktigare, minskar koldioxidutsläppen. Kopplingen är integrerad i bromsluftkompressorhuset för att minimera storleken, minska vikten och även ljudnivån.

Särskilt fokus har lagts på design- och analystekniker under utvecklingen av denna nya tvåstegskoppling för att optimera systemets prestanda och tillförlitlighet samt uppfylla hårda utrymmeskrav. I denna applikation manövreras tvåstegskopplingen pneumatiskt med extremt låga slitagenivåer och är också ett felsäkert system.

David Woolley, VD för Concentric AB, kommenterade, ”Detta projekt representerar en helt ny patenterad produkt och applikation för Concentric med ytterligare tillväxtmöjligheter. Tvåstegskopplingen visar vårt åtagande för innovation, effektivitet och absolut produkttillförlitlighet. Slutanvändarnas payback sker snabbt i och med minskad bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp”.

For more Concentric news, please click here »