Press Releases

Concentric AB partners with ZF to develop new electric oil pump suitable for 12V supply
05/05/2020

Following on from the successful nomination announced in November 2017 for the 24V electric oil pump with ZF, Concentric AB has extended its partnership with this global leader in driveline and chassis technology to develop a new electric oil pump suitable also for 12V supply. As with the 24V electric oil pump, the 12V version has the following key benefits:

  • wet rotor design eliminates the dynamic seal failure;
  • improved thermal management for longer high performance duty cycles, and
  • intelligently packaged, with low noise electric pump design.

The new brushless DC motor design, suitable for 12V supply, was developed in collaboration with a leading supplier of electric motors. The permanent magnets and integrated drive electronics allow higher torque values for the same voltage as well as a significantly longer service life when compared with the brushed DC motor counterpart. Common drive electronics, accommodating both 24V and 12V supply, enable the power consumption to be adjusted based on system demands thus reducing the losses and ensuring high system efficiency at all times. The communication with the main system is done through a CAN bus connection.

David Woolley, President & CEO of Concentric AB commented, "The development of electric drivetrains, powered by battery or fuel cell technology, to significantly reduce CO2 emissions continues to accelerate. Concentric’s innovative range of electric pumps with proven ultra-high levels of efficiency and reliability are key enablers to support these drivetrain solutions."

For additional information please contact David Bessant, telephone +44-121-445 6545
Concentric AB samarbetar med ZF för att utveckla en ny elektrisk oljepump lämplig för 12V

Efter den framgångsrika ordern som tillkännagavs i november 2017 för den 24V-elektriska oljepumpen med ZF har Concentric AB utvidgat sitt partnerskap med denna globala ledare inom drivlinor och chassiteknologi för att utveckla en ny elektrisk oljepump lämplig också för 12V.
Liksom den 24V-elektriska oljepumpen har 12V-versionen följande viktiga fördelar:

  • våt rotor-konstruktion eliminerar risken för fel på grund av läckage från axeltätningen;
  • förbättrad termisk prestanda för längre arbetscykler på hög effekt, och
  • intelligent förpackad, en elektrisk pump med låg ljudnivå.

Den nya borstlösa DC-motorkonstruktionen, designad för 12V-försörjning, utvecklades i samarbete med en ledande leverantör av elmotorer. Permanentmagneterna och den integrerade drivelektroniken möjliggör högre vridmomentvärden vid samma spänning och en avsevärt längre livslängd jämfört med motsvarande borstade likströmsmotor.
Gemensam drivelektronik, med både 24V- och 12V-försörjning, gör det möjligt att justera strömförbrukningen baserat på systemets momentana behov, vilket minskar förlusterna och garanterar hög systemverkningsgrad. Kommunikationen med huvudsystemet sker med en CAN-bussanslutning.
David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade ”Utvecklingen av elektriska drivlinor, med batteri- eller bränslecellsteknologi, för att avsevärt minska koldioxidutsläppen fortsätter att accelerera. Concentrics innovativa sortiment av elektriska pumpar med beprövade ultrahöga nivåer av effektivitet och tillförlitlighet är viktiga grundförutsättningar som möjliggör dessa drivelinelösningar”.

For more Concentric news, please click here »