Press Releases

Concentric receives new order for electric water pumps from global OEM
29/11/2019

Concentric AB has been awarded a contract to supply electrically driven and controlled coolant pumps to a global OEM of trucks and buses. The pump will be used for thermal management of the batteries and power electronics on their new range of mid-size electric trucks.

This new pump utilises a larger motor than Concentric’s other e -pumps and with a nominal power output of 600W it can deliver a higher flowrate and pressure. Production will start in 2021 and the contract runs until 2025 with total sales estimated to amount to SEK 150 million.

In order to strengthen the customer proposition, this new Concentric e-pump has a higher power density and superior durability compared to pumps on existing platforms.

The development of this pump has focused on power output and reliability to ensure the e-pump meets the exacting performance and installation requirements. Intelligent software also allows for continuous performance feedback, thereby optimising motor cooling and the pump’s reliability on a continuous basis.

David Woolley, CEO of Concentric AB, commented: “Concentric brings absolute reliability and superior energy efficiency to the e-Vehicle market. Importantly this low energy demand on the batteries contributes to increasing vehicle range”.
Concentric vinner order på elektriska vattenpumpar från global tillverkare

Concentric AB har fått en order på elektriskt drivna och kontrollerbara vattenpumpar från en global tillverkare av lastbilar och bussar. Vattenpumpen ska användas för temperaturkontroll på batterier och annan elektronik på kundens nya medelstora elektriska lastbilar.

Denna nya pump använder en större elektrisk motor än Concentrics andra elektriska pumpar med en nominell effekt på 600W och kan därmed ge starkare flöde och tryck. Produktion kommer att påbörjas under 2021 och kontraktet sträcker sig till 2025 med ett total försäljningsvärde som uppskattas till 150 MSEK.

För att stärka kunderbjudandet, har Concentrics nya elektriska pump en högre effekt givet storlek och överlägsen livslängd jämfört med pumpar på existerande plattformar.

Utvecklingen av denna pump har fokuserat på effekt och livslängd för att säkerställa att den möter både prestanda- och installationskrav. Intelligent mjukvara erbjuder även kontinuerlig feedback på prestanda, och därmed kan kylning av batterierna och pumpens tillförlitlighet kontinuerligt optimeras.

David Woolley, vd för Concentric AB, säger: “Concentric kan erbjuda tillverkare av eldrivna kommersiella fordon ledande produkter som är både tillförlitliga och har hög energieffektivitet. Energieffektivitet är viktigt eftersom pumpen kräver mindre energi från batteriet och därmed ökar fordonets räckvidd.”

For more Concentric news, please click here »