Press Releases

Concentric AB awarded exciting new contract with leading global OEM of battery energy storage to supply novel electric coolant pumps.
25/10/2019

Concentric AB has won an order to develop and supply coolant pumps with integral electronic motor drive and intelligent control systems to a leading global OEM for their new energy storage products.
This development further builds on the expertise that has been developed through its advanced battery cooling for commercial vehicle applications, again utilising the liquids we are pumping to cool and control the temperature of the electronics.

Thermal management is very important for this application; Lithium battery storage requires precise control of the unit’s temperature to optimise the careful balance between efficiency and longevity of the power packs. Consequently, the reliability requirements are very similar to those of the demanding commercial vehicle on-highway applications, in which Concentric has a wealth of experience, with significant focus placed on analysis techniques for the motor technology.

The commercial and utility energy storage industry is a new end-market for Concentric and one that is projected to have rapid growth over the coming years as battery storage transforms the global electric grid and becomes an increasingly important element of the world's transition to sustainable energy. Consequently, the projected total revenue for this new contract is estimated at approximately SEK 100 million over the next 3 years.

“This is a landmark award which establishes Concentric as a key supplier in the previously untapped global energy storage market. It also demonstrates our ongoing commitment to innovative technology to meet the demands of increasing electrification of flow control,” said David Woolley, CEO of Concentric AB.

For additional information, please contact Paul Shepherd, Head of Drivetrain Products Engineering and Development, telephone +44 121 794 9828.
Concentric AB vinner kontrakt från globalt ledande batteritillverkare för leverans av elektriska vattenpumpar

Concentric AB vinner kontrakt från globalt ledande batteritillverkare för leverans av elektriska vattenpumpar
25 oktober 2019

Concentric AB har fått en order från en ledande batteritillverkare för utveckling och leverans av vattenpumpar tillsammans med elektrisk motor och intelligent styrning för användning i nya lösningar för energilagring.

Denna utveckling bygger vidare på Concentrics expertis inom avancerad batterikylning för kommersiella fordon, som även syftar till att återanvända vätskor för att kyla och kontrollera temperaturen på fordonets elektronik.

Temperaturkontroll är väldigt viktigt för denna typ av energilagring eftersom litiumbatterier kräver en precis kontroll av enhetens temperatur för att optimera balansen mellan effektivitet och batteriets livslängd. Därmed är kraven på pumpens tillförlitlighet liknande de som ställs av kommersiella fordon som lastbilar och bussar, en marknad där Concentric byggt en lång erfarenhet med fokus på analystekniker för olika typer av motorer.

Industrin för kommersiell och storskalig energilagring är en ny marknad för Concentric. Det är en marknad som väntas växa snabbt över kommande år eftersom energilagring kommer bli en allt vanligare beståndsdel i elnätet och därmed viktig för att säkerställa hållbara energilösningar. Detta kontrakts sammanlagda värde uppskattas till SEK 100 miljoner över de kommande tre åren.

“Detta kontrakt är en viktig milstolpe för Concentric och gör oss till en viktig leverantör inom den globala marknaden för energilagring. Det visar även på vår förmåga att utveckla innovativa lösningar för att möta nya behov från en ökad elektrifiering av flödeskontroll” säger David Woolley, vd för Concentric AB.

För mer information, vänligen kontakta Paul Shepherd, chef för Drivetrain Products Engineering and Development, tel: +44 121 794 9828

For more Concentric news, please click here »