Press Releases

Jesse Smith appointed Senior Vice President - Americas
08/07/2019

Concentric AB has assigned Jesse Smith to the position of Senior Vice President.  Jesse Smith has been VP and Managing Director for the Concentric Rockford business since returning to Concentric in June 2018. He has a strong track record driving continuous improvement and team building using the tools within the Concentric Business Excellence program.  This promotion from within the company demonstrates the strength of the Concentric talent succession plans.  

Jesse holds a B.Sc. in Business Management Systems from Milwaukee School of Engineering and an MBA.  Jesse has more than 10 years’ experience with Concentric and has held roles of increasing leadership responsibility.

Jesse takes over the role from Martin Bradford who has decided to follow career opportunities outside of Concentric

David Woolley, CEO of Concentric AB commented, “Jesse is already a respected and proven leader in Concentric.  He has an extensive knowledge of the business, strong relationships across our Group and a great insight.  I am excited to see how he will accelerate sustainable, profitable growth throughout his area of responsibility. We are grateful to Martin for his commitment to Concentric over his tenure, and we wish him every success in the future”.

For additional information please contact David Woolley, telephone +44-121-445 6545
Jesse Smith utses till Senior Vice President för Americas

Concentric AB har utsett Jesse Smith till Senior Vice President för Americas. Jesse har varit Vice President och Managing Director för Concentrics verksamhet i Rockford sedan han kom tillbaka till Concentric i juni 2018. Han har konsekvent visat prov på en förmåga att framgångsrikt driva förändringsarbete och bygga starka team genom Concentrics Business Excellence program. Denna rekrytering visar även att Concentric har en stark intern talangpool som bolaget kan rekrytera från.

Jesse har en B.Sc. i Business Management Systems från Milwaukee School of Engineering samt en MBA. Han har mer än 10 års erfarenhet av att jobba på Concentric och har under denna period successivt tagit mer ansvar i nya roller.

Jesse tar över rollen från Martin Bradford som har bestämt sig för att utforska möjligheter utanför Concentric.

David Woolley, vd för Concentric AB, kommenterar: “Jesse är redan en respekterad ledare som har bevisat en förmåga att leda förändringsarbete på Concentric. Han har en lång erfarenhet av vår verksamhet, starka relationer över hela koncernen och mycket goda insikter. Jag är övertygad om att han kommer driva en hållbar och lönsam tillväxt inom affärsområdet Americas. Vi är tacksamma för Martin Bradfords starka engagemang under hans tid på Concentric och vi önskar honom all lycka i hans framtida utmaningar.”

För ytterligare information kontakta David Woolley, telefon +44-121-445 6545

For more Concentric news, please click here »