Press Releases

Concentric wins contracts for next generation steering systems
03/05/2019

Concentric AB today announces it has won five electro-hydraulic steering systems contracts worth an estimated total of EUR 9 million (SEK 94 million) over five years. While these platforms currently constitute a small niche, local city regulation will drive increased demand for electric commercial vehicles going forward and these nominations are strategically important in a segment expected to present exciting long-term growth opportunities.

Cities across the globe are setting up plans for restricting the use of vehicles run on fossil fuels in the city centre. Paris, Madrid, Athens and Mexico City have all announced that they will ban the use of all new vehicles run on diesel by 2025 and numerous other cities will introduce electric buses by 2025. We therefore expect a significant ramp-up of both hybrid and fully electric city buses. AVL, a developer of powertrain systems, forecasts that 50-80% of all city buses in Europe, US and China will be either hybrid or fully electric by 2025. Similarly, we expect a growing share of low emission trucks and since this is our largest end sector this is also where we see the highest growth potential for Concentric.

“These orders are further examples of how we are successfully broadening our product offering to include electro-hydraulic steering systems for trucks and buses. The electrification of the commercial vehicle market presents interesting long-term opportunities since Concentric offers a range of electric water, oil and fuel pumps as well as EHS systems for both hybrid and fully electric platforms. Importantly, these products also constitute a greater share of the value on hybrid and electric vehicles compared to on internal combustion engines. We have a defined strategy which is specific to market sectors and platforms including the low emissions segment to ensure that we are positioned to be the supplier of choice,” said David Woolley, CEO of Concentric AB.

One of the orders is for an electro-hydraulics steering (“EHS”) system to be used in an electric truck and comes from a major global OEM. The remaining four orders relate to EHS systems to be used in both hybrid and electric buses.

The primary benefit of the EHS system is reduced energy consumption, achieving up to 50% in energy savings in certain applications utilising “power on demand” technology. The EHS system is also a unique solution that functions in hybrid vehicles where conventional systems cannot be used.

For additional information please contact David Woolley, telephone +44-121-445 6545
Concentric vinner ordrar för nästa generations styrsystem

Concentric AB offentliggör idag att man har vunnit fem kontrakt för elektrohydrauliska styrsystem och de uppskattas ha ett värde på totalt 9 MEUR (94 MSEK) över fem år. Dessa plattformar är fortsatt en liten marknad men lokala utsläppsregler i städer väntas öka efterfrågan på elektriska kommersiella fordon framöver. Därför är dessa kontrakt strategiskt viktiga för Concentric i ett segment som har spännande tillväxtmöjligheter på längre sikt.

Städer över hela världen implementerar nu planer för att begränsa användningen av fordon som använder bensin och diesel i centrala delar av staden. Paris, Madrid, Athen och Mexico City har alla offentliggjort att de ska förbjuda nya fordon som använder diesel från 2025 och ett flertal andra städer kommer introducera elbussar från 2025. Vi räknar därför med en kraftig ökning i användningen av både hybrid- och elbussar i städerna. AVL, en utvecklare av system för drivlinor, räknar med att 50-80% av alla stadsbussar i Europa, USA och Kina kommer antingen vara hybrider eller elbussar. Vi räknar även med att andelen lastbilar med låga utsläpp kommer att öka och eftersom detta är vårt största segment så är det här de största tillväxtmöjligheterna finns för Concentric.

”Dessa ordrar är ytterligare exempel på hur vi framgångsrikt breddar produktutbudet genom att inkludera elektrohydrauliska styrsystem för lastbilar och bussar. Elektrifieringen av kommersiella fordon innebär intressanta möjligheter på lång sikt eftersom Concentric erbjuder flertalet elektriska vatten-, olje- och bränslepumpar samt EHS system för både hybrid- och elplattformar. Dessa produkter utgör dessutom en större andel av värdet på hybrid- och elfordon jämfört med förbränningsmotorn. Vi har en definierad strategi som är specifik för marknadssektorer och plattformar som lågutsläppssegmentet för att säkerställa att vi är våra kunders förstahandsval,” säger David Woolley, vd för Concentric.

En av dessa ordrar gäller ett elektrohydrauliskt styrsystem (”EHS”) för ellastbilar och kommer från en global tillverkare. De övriga fyra ordrarna gäller EHS system för både hybrid- och elbussar.

Den främsta fördelen med EHS system är minskad energiförbrukning och energibesparingarna kan uppgå till 50% i vissa applikationer genom att använda ”power on demand” teknologi. EHS systemet är även en unik lösning som fungerar i hybridfordon där traditionella system inte kan användas.

För ytterligare information, kontakta David Woolley, telephone +44-121-445 6545

For more Concentric news, please click here »