Press Releases

The nomination committee’s proposal regarding the Board for the 2019 annual general meeting
06/02/2019

The Nomination Committee proposes that the Board shall be composed of eight directors elected at the AGM, with no alternates, for the period until the next AGM.

The Nomination Committee proposes re-election of Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Anders Nielsen, Susanna Schneeberger, Martin Sköld, Claes Magnus Åkesson as directors and election of Karin Gunnarsson as new director. It is proposed that Kenth Eriksson be re-elected Chairman of the Board.

Karin Gunnarsson was born in 1962. She holds a Degree of Master of Science in Business and Economics from the Stockholm School of Economics. Since 2008 she is working at HEXPOL and since 2012 she is the company’s CFO and IR manager. Karin previously worked as SVP Group Controlling at Telelogic AB and as Group Financial Controller at Trelleborg AB. Karin is a member of the board of Beijer Electronics Group AB since 2018.

The Nomination Committee for the AGM 2019 comprises the following members: Göran Espelund, Lannebo Fonder (Chairman of the Nomination Committee); Erik Durhan, Nordea Fonder; Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder; samt Johan Strandberg, SEB Fonder.

The Nomination Committee’s other proposals for the AGM on April 4, 2019 and the statement on the proposed Board will be available on the company’s website www.concentricinvestors.com in connection with the publishing of the notice convening the AGM.

For more information, please contact:
Göran Espelund, Chairman of the Nomination Committee, phone +46 8 5622 52 00

 

 

Valberedningens förslag rörande styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Anders Nielsen, Susanna Schneeberger, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson, samt nyval av Karin Gunnarsson. Kenth Eriksson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Karin Gunnarsson är född 1962. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2008 arbetar hon på HEXPOL AB och är sedan 2012 bolagets CFO och IR-ansvarig. Karin har tidigare arbetat som bl.a. SVP Group Controlling på Telelogic AB och som koncernredovisningschef på Trelleborg AB. Sedan 2018 är Karin styrelseledamot i Beijer Electronics Group AB.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Göran Espelund, Lannebo Fonder (valberedningens ordförande); Erik Durhan, Nordea Fonder; Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder; samt Johan Strandberg, SEB Fonder.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 4 april 2019 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats www.concentricinvestors.com i samband med att kallelsen offentliggörs.

För mer information, kontakta
Göran Espelund, valberedningens ordförande, telefon: +46 8 5622 52 00


For more Concentric news, please click here »