Press Releases

Concentric transfer own shares to an ESOT
15/05/2018

The annual general meeting in Concentric on 3 May 2018 resolved to transfer up to 140,000 shares to an Employee Share Ownership Trust (“ESOT”) as a part of a Joint Share Ownership Plan (“JSOP”) under LTI 2018. In accordance with the annual general meeting’s resolution and the terms of LTI 2018, the board of Concentric has on 15 May 2018 executed the transfer in regards to 95,020 shares. The shares were transferred to the ESOT free of charge. Simultaneously as the ESOT acquired the main ownership rights in the shares, the participants in the JSOP acquired a lesser beneficial ownership right in each share for the right’s market value, being SEK 3.00 per ownership right, resulting in the participants becoming co-owners of the shares. The reason for the annual general meeting’s resolution to transfer the own shares with deviation from the shareholders’ preferential rights was to enable a tax efficient delivery of shares under LTI 2018 to certain participants resident in the United Kingdom.

The total number of shares in Concentric amounts to 40,872,000, whereof 1,136,469 own shares are held by Concentric in treasury after the above transfers of own shares to the ESOT. Total number of shares transferred to ESOT during 2017-2018 amounts to 188,020.

For further information, please contact Lennart Lindell, +46 (0)766 104004
Concentric överlåter egna aktier till en ESOT

Årsstämman för Concentric den 3 maj 2018 beslutade att överlåta upp till 140 000 aktier till en Employee Share Ownership Trust ("ESOT") som en del av en Joint Share Ownership Plan ("JSOP") under LTI 2018. I enlighet med årsstämmans beslut, och villkoren för LTI 2018, har styrelsen för Concentric idag genomfört överlåtelsen avseende 95 020 aktier. Aktierna överläts kostnadsfritt till ESOT. Samtidigt som ESOT förvärvade huvuddelen av äganderätten i respektive aktie, förvärvades en mindre benefik äganderätt i respektive aktie av deltagarna i JSOP till marknadsvärdet, som uppgick till 3,00 kronor per ägarrätt. Detta resulterade i att deltagarna blev delägare av aktierna. Anledningen till årsstämmans beslut att överlåta egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra en skatteeffektiv leverans av aktier, under LTI 2018, till vissa deltagare bosatta i Storbritannien.

Det totala antalet aktier i Concentric uppgår till 40 872 000, varav 1 136 469 egna aktier innehas av Concentric i eget förvar, efter ovanstående överlåtelser av egna aktier till ESOT. Det totala antalet aktier som har överlåtits till ESOT under 2017-18 uppgår till 188 020.

För ytterligare information kontakta Lennart Lindell, +46 (0)766 104004

For more Concentric news, please click here »