Press Releases

ANNUAL GENERAL MEETING IN CONCENTRIC
27/03/2018

The Concentric AB board of directors has resolved to convene an annual general meeting of shareholders to be held Thursday 3 May 2018. Further details on this and other proposals are found in the notice convening the meeting which is found below.

For further information, please contact Lennart Lindell, Corporate Communications, telephone: +46 (0)766 104 004

Notice AGM 2018
CONCENTRIC KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen för Concentric AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018. Närmare detaljer beträffande förslag till incitamentsprogram och övriga förslag till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, Koncernkommunikation, telefon: 0766-104 004

Kallelse årsstämma 2018

For more Concentric news, please click here »