Press Releases

Concentric AB Secures order for new electric oil pump technology
27/11/2017

Concentric AB has recently received an order from ZF, a global leader in driveline and chassis technology as well as active and passive safety technology, to produce electric oil pumps for a new driveline product. This is the second nominated application for the electric oil pump, with the first being a global OEM of buses and trucks.

Concentric's electric oil pump offers system power savings through its variable pressure and speed control capability with the additional benefits of low noise. The modular motor and controller solution can be used in conjunction with oil, coolant and fuel pumps.

A key benefit of the Concentric electric pump is the fact that they utilise a wet rotor concept. This removes the potential failure mode of a dynamic seal and is one of the key enablers to meet the demanding service life requirements.

The new electric oil pump product has an intelligent communication interface to control pressure and flow on demand. This significantly reduces system losses compared to traditional mechanical drive systems, ensuring optimum performance.

Paul Shepherd, Head of Engine Products Engineering and Development of Concentric AB commented: “This is the second major nomination for Concentric’s new electric oil pump technology and another significant breakthrough in the fast growing Electromobility area.”

The Concentric electric oil pump has been developed in collaboration with a leading supplier of electric motors, resulting in a permanent magnet, brushless DC motor with integrated motor drive electronics. The elimination of brush wear contributes to the unit's ability to operate continuously and trouble-free.

For additional information please contact Tom Elliott, telephone +44 121 794 9837.

Concentric AB is an innovator in flow control and fluid power, supplying proprietary systems and components to the world’s truck, agricultural machinery, construction equipment and industrial applications end-markets.  The company has manufacturing facilities in the UK, USA, Germany, Sweden, India, China and Argentina. In addition to supplying oil, fuel transfer and water pumps for diesel engines, the group also manufactures lubrication pumps for transmissions and compressors within its range of engine products.


Concentric AB säkerställer beställning av ny elektronisk oljepumpsteknik

Concentric AB har nyligen fått order från ZF, världsledande inom drivlinje- och chassiteknik, samt aktiv och passiv säkerhetsteknik för att producera eloljepumpar för en ny drivlinjeprodukt. Detta är den andra ordern för den här produkten; den första ordern kom från en global buss- och lastbilstillverkare.

Concentrics elektriska oljepump sparar energi genom sitt varierande flöde och hastighetsreglering samtidigt som den har låg bullernivå. Modulmotorn och styrenhetslösningen kan användas i kombination med olja, kylvätska och bränslepumpar.

En viktig fördel med Concentrics elektriska pump är att de använder sig av ett vått rotorkoncept. Detta eliminerar det potentiella felläget för en dynamisk tätning och är ett av nyckelverktygen för att möta de krävande servicekraven.

Den nya elektriska oljepumpprodukten har ett kommunikationssystem som kan ge tryck och flöde efter behov. Detta ökar effektiviteten jämfört med traditionella mekaniska drivsystem, och garanterar optimalt resultat.

Paul Shepherd, chef för Engine Products Engineering och Development vid Concentric AB; ”Detta är den andra stora ordern för Concentrics nya elektriska oljepumpsteknik och ett ytterligare viktigt genombrott i det snabbt växande Electromobility-marknaden.”

Concentrics elektriska oljepump har utvecklats i samarbete med en ledande leverantör av elektriska motorer. Det har resulterat i en permanent magnet och en DC-motor med integrerad elektronik.

För ytterligare information kontakta Tom Elliott, telefon +44-121-794 9837.

Concentric är en ledande nischaktör för produktion av hydrauliska produkter, inklusive pumpar, motorer, kraftaggregat och flödesdelare för mobila enheter. Tillverkare förlitar sig på Concentrics innovativa teknologi, ledande tillverkning, kvalitet och tjänsteutbud för ett stort antal olika applikationer. Concentric hjälper sina kunder med design, utveckling och närvaro på viktiga marknader som Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.

For more Concentric news, please click here »


Concentric’s “Modular” design strategy ideally suited for a wide range of applications for emerging hybrid electric vehicles

Concentrics modulära designstrategi är väl lämpad för ett brett spektrum av användningsfunktioner för nya elektriska hybridfordon.