Press Releases

Concentric AB awarded Hydraulic systems business worth MSEK 65 with leading OEM of heavy trucks
22/06/2017

A leading global manufacturer of heavy trucks has recently nominated Concentric AB to manufacture motor pump units for the steering system on their next generation commercial vehicles. Production commenced during the second quarter of 2017 and is expected to reach mature volumes in 2018, generating annual revenues of approximately MSEK 13 across Europe. The total sales value over the lifetime of the contract is estimated at EUR 6.5 million (SEK 65 million) and will be serviced exclusively from Concentric’s facility in Hof, Germany.

Concentric’s motor pump units have been introduced on the emergency steering circuit of all of this OEM’s heavy trucks with twin front axle steering. The product has been specifically developed to protect the units against both dust and high pressure water ingression, which allows them to be mounted on the under carriage of the vehicle without the need for a separate water tight enclosure.  The unit can be coupled with a variety of Concentric gear pump types, including the CALMA series pumps with low noise characteristics. The Concentric electro hydraulic unit replaces the power take off pump, providing power on demand which reduces both parasitic losses and the total fuel consumption.

Bespoke customer solutions, such as this one, illustrate our future growth strategy to provide unique hydraulic systems which offer fuel savings, cost optimisation and weight savings. “Concentric has continued to deepen relationships with key strategic customers in this end-market sector and we anticipate these relationships to develop further on the next generation of commercial vehicle platforms,” said Oliver Percival, Vice President of Sales.

Concentric AB is an innovator in flow control and fluid power, supplying proprietary systems and components to the world’s truck, agricultural machinery, construction equipment and industrial applications end-markets.  The company has manufacturing facilities in the UK, USA, Germany, Sweden, India, China and Argentina. For further information on this product please contact Oliver Percival at oliver.percival@concentricab.com.
Concentric AB vinner order för hydrauliska system värd 65 MSEK från ledande lastbilstillverkare

En ledande global tillverkare av tunga lastbilar har nyligen valt ut Concentric AB för att tillverka motorpumpar för styrsystemet på deras nästa generations kommersiella fordon. Produktionen påbörjades under andra kvartalet 2017 och förväntas nå mogna volymer 2018 och generera årliga intäkter på cirka 13 MSEK i Europa. Det totala försäljningsvärdet under kontraktets livslängd uppskattas till 6,5 MEUR (65 MSEK) och kommer att utföras exklusivt av Concentrics anläggning i Hof, Tyskland.

Concentrics motorpumpaggregat har introducerats på nödstyrningskretsen på samtliga av denna tillverkares tunga lastbilar med dubbel framaxelstyrning. Produkten har utvecklats speciellt för att skydda enheterna mot både damm- och högtrycksvatteninsprutning, vilket gör att de kan monteras på fordonets undervagn utan att behöva ha ett separat vattentätt hölje. Enheten kan kopplas med en mängd olika av Concentrics kopplingspumpar, inklusive CALMA-seriens pumpar med låga ljudegenskaper. Concentrics elektrohydraulikenhet ersätter kraftuttagspumpen, vilket förser ström efter behov som i sig minskar både energiförlust och den totala bränsleförbrukningen.

Skräddarsydda kundlösningar som denna, illustrerar vår framtida tillväxtstrategi för att tillhandahålla unika hydrauliska system som erbjuder bränslebesparingar, kostnadsoptimering och viktminskning. "Concentric har fortsatt att fördjupa relationer med viktiga strategiska kunder inom denna sektor och vi förväntar oss att dessa relationer kommer att utvecklas vidare kring nästa generations kommersiella fordonsplattformar", säger Oliver Percival, försäljningschef.

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. För mer information om produkten, vänligen kontakta Oliver Percival på oliver.percival@concentricab.com.

For more Concentric news, please click here »