Press Releases

Concentric AB awarded contract with leading global OEM of material handling equipment
28/03/2017

Concentric AB has been awarded a contract from a leading global OEM of material tele-handlers, boom and vertical lifts to produce hydraulic power units (HPUs) for their next generation of material handling equipment. Production has already started in the first quarter of 2017 and is estimated to generate total worldwide revenues of approximately MSEK 45 over a 5 year period, reaching a mature volume of 10,000 p.a. in 2018.

Concentric’s selection as the preferred supplier of HPUs was based upon the following factors:

  • Ability to easily integrate CALMA technology for low noise applications;
  • Reduced envelope size to allow greater design flexibility and ease of installation; and
  • Integrated components to optimise the system efficiency and reduce leakage paths.

David Woolley, President and CEO of Concentric AB, commented: “This contract win is another example of our commitment to advanced development projects aimed at reducing emissions, increasing power density and improving overall system efficiency through our market leading technology.”

Concentric AB is an innovator in flow control and fluid power, supplying proprietary systems and components to the world’s truck, agricultural machinery, construction equipment and industrial applications end-markets.  The company has manufacturing facilities in the UK, USA, Germany, Sweden, India, China and Argentina. In addition to supplying oil, fuel transfer and water pumps for diesel engines, the group also manufactures lubrication pumps for transmissions and compressors within its range of engine products.
Concentric AB tecknar avtal med ledande tillverkare inom materialhantering

Concentric AB har tecknat ett avtal med en ledande tillverkare av materialhanteringsmaskiner och ska leverera hydraulaggregat för deras nästa generation av maskiner. Produktionen har redan påbörjats under första kvartalet 2017 och väntas ge en total omsättning globalt om cirka 45 MSEK över en femårsperiod. Den årliga produktionsvolymen kommer att uppgå till 10 000 enheter från år 2018.

Valet av Concentric som leverantör av hydraulaggregat grundades på följande faktorer:

  • Enkel integration av CALMA-teknik för låga nivåer av buller
  • Kompakt storlek för att möjliggöra större flexibilitet i design och enkel installation
  • Integrerade komponenter för att optimera systemets effektivitet och minska läckor

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric, säger: ”Det här kontraktet är ytterligare ett bevis på hur vi i avancerade utvecklingsprojekt kan minska utsläpp, öka effekten och förbättra systemeffektivitet genom vår marknadsledande teknologi.”

Concentric är en ledande nischaktör för produktion av hydrauliska produkter, inklusive pumpar, motorer, kraftaggregat och flödesdelare för mobila enheter. Tillverkare förlitar sig på Concentrics innovativa teknologi, ledande tillverkning, kvalitet och tjänsteutbud för ett stort antal olika applikationer. Concentric hjälper sina kunder med design, utveckling och närvaro på viktiga marknader som Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.

For more Concentric news, please click here »


Concentric’s CALMA low-noise technology reduces noise levels for hydraulic pumps used in aerial lifts and material handling applications.

Concentrics CALMA teknologi minskar bullernivån för hydrauliska pumpar som används i lyft- och materialhanteringsapplikationer.