Press Releases

The members of the Nomination Committee for Concentric’s Annnual General Meeting in 2017
17/10/2016

The members of the Nomination Committee for the Concentric Annual General Meeting 2017 have now been appointed.

The AGM 2012 has resolved that Concentric’s Nomination Committee shall have four members and consist of one representative each of the four largest shareholders. The members of the Nomination Committee have now been appointed based on the ownership structure as of 30 September 2016. The members are:

Göran Espelund, Lannebo Fonder, Chairman of the Nomination Committee. Telephone +46 8-562 252 01, e-mail: goran.espelund@lannebofonder.se

Erik Durhan, Nordea AB. Telephone: +46 72-728 17 10, e-mail: erik.durhan@nordea.com

Marianne Nilsson, Swedbank Robur. Telephone: +46 8-585 924 15, e-mail: marianne.nilsson@swedbankrobur.se

Johan Strandberg, SEB Fonder. Telephone: +46 8-763 50 00, e-mail: johan.strandberg@seb.se

Concentric’s Annual General Meeting 2017 will be held on 30 March 2017 in Stockholm, Sweden.

Shareholders, who wish to submit proposals to the Nomination Committee, can do so by contacting the members of the Nomination Committee by e-mail or telephone.

For the committee to be able to consider the proposals received with sufficient care, proposals should be submitted as soon as possible and in any event no later than 2 January 2017.

For further information, please contact Mia Segerberg, Corporate Communications, telephone: +46 72-226 90 80.Concentrics valberedning utsedd inför årsstämman 2017

Valberedningens ledamöter inför Concentrics årsstämma 2017 har utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut 2012 ska Concentrics valberedning bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna. Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2016.

Göran Espelund, Lannebo Fonder, ordförande i valberedningen. Telefon 08-562 252 01, e-post: goran.espelund@lannebofonder.se

Erik Durhan, Nordea AB. Telefon: 072-728 17 10, e-post: erik.durhan@nordea.com

Marianne Nilsson, Swedbank Robur. Telefon: 08-585 924 15, e-post: marianne.nilsson@swedbankrobur.se

Johan Strandberg, SEB Fonder. Telefon: 08-763 50 00, e-post: johan.strandberg@seb.se

Concentrics årsstämma 2017 kommer att äga rum den 30 mars 2017 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post eller telefon till ledamöterna.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag inlämnas så fort som möjligt och i inget fall senare än den 2 januari 2017.

För ytterligare information, kontakta Mia Segerberg, Koncernkommunikation, telefon: 072-226 90 80.

For more Concentric news, please click here »