Press Releases

Concentric completes acquisition of GKN Sinter Metals de Argentina SA
02/02/2015

Concentric AB (“Concentric”) today announces the completion of the acquisition of GKN Sinter Metals de Argentina SA (“GKN Pumps”), a supplier of engine pumps in South America, strengthening  Concentric’s presence in the region. GKN Pumps has a production facility in Chivilcoy, Argentina that will provide Concentric with an important foothold in the Mercosur trade union, thereby enabling further penetration of the South American market. GKN Pumps was previously part of GKN Powder Metallurgy, a division of GKN plc (listed on UK LSE) and one of the world’s largest manufacturers of metal powder and sintered components.

The acquisition gives Concentric direct access to the commercial vehicle market in South America and will enable Concentric to build even closer relationships with its existing global customers. There are also operational synergies as Concentric will be able to in-source a share of its global purchases of sintered components. GKN Pumps will initially continue to focus on the manufacture of engine products but, in the long-term, Concentric would also like to introduce the manufacture of hydraulic products to this facility. For the year ended 31st December 2014, GKN Pumps made sales of approximately 100 MSEK with 166 employees.

David Woolley, CEO of Concentric, comments:
“We have put a lot of effort into identifying acquisition targets that have processes, manufacturing capabilities and products which match Concentric’s quality standards and that also have a strong management team in place. GKN Pumps meets all these criteria and will improve Concentric’s ability to sell locally to our existing global customers. We plan to strengthen the local engineering capabilities in line with the group’s global strategy to source, manufacture and provide applications support locally to our customers. I am also confident that, in the long-term, GKN Pumps will deliver margins in line with the rest of the group.”

The transaction was completed on 30 January, 2015 and has gained all the necessary approvals. The current managing director of GKN Pumps will remain with the company and help integrate the business over the coming year. GKN Pumps will be consolidated in Concentric’s financial statements as of 1 February, 2015. The parties have agreed not to disclose the purchase price.

Concentric slutför förvärv av GKN Sinter Metals de Argentina SA

Concentric AB (“Concentric”) har idag slutfört förvärvet av GKN Sinter Metals de Argentina SA (“GKN Pumps”), en leverantör av motorpumpar i Sydamerika, och stärker därmed koncernens närvaro i regionen. GKN Pumps har en produktionsanläggning i Chivilcoy, Argentina vilket ger Concentric ett viktigt fotfäste i tullunionen Mercosur och möjliggör en fortsatt expansion i Sydamerika. GKN Pumps var tidigare en del av GKN Powder Metallurgy, en division inom GKN plc (noterat på LSE) som är en av världens största producenter av metallpulver och sintrade komponenter.

Förvärvet ger Concentric access till den sydamerikanska marknaden för kommersiella fordon och gör samtidigt att Concentric kan bygga ännu starkare relationer med existerande globala kunder. Det finns även operativa synergier eftersom en andel av globala inköp av sintrade komponenter nu upphör. GKN Pumps kommer initialt att fortsätta fokusera på tillverkning av motorprodukter men på längre sikt kommer Concentric även att påbörja produktion av hydraulikprodukter vid anläggningen. För helåret 2014, uppgick GKN Pumps försäljning till ungefär 100 MSEK och bolaget har 166 anställda.

David Woolley, VD och Koncernchef för Concentric, kommenterar:
“Vi har jobbat hårt för att identifiera potentiella förvärvsobjekt som har processer, tillverkning och produkter som lever upp till Concentrics kvalitetsstandarder samt har en stark ledning på plats. GKN Pumps uppfyller samtliga dessa krav och kommer att stärka Concentrics förmåga att sälja lokalt till våra existerande globala kunder. Vi planerar att stärka vår lokala förmåga genom att anpassa verksamheten till koncernens globala strategi för inköp, tillverkning och lokalt stöd för våra kunder. Jag ser även att GKN pumps, på längre sikt, kommer ha marginaler i linje med resten av koncernen.”

Förvärvet slutfördes den 30 januari 2015 och har godkänts av relevanta parter. Nuvarande verkställande direktör för GKN Pumps kommer att stanna i företaget och bistå i integrationen av verksamheten under det närmaste året. GKN Pumps kommer att konsolideras i Concentrics finansiella rapporter från den 1 februari 2015. Parterna har kommit överrens om att inte redovisa köpekillingen.

For more Concentric news, please click here »