Press Releases

The members of the Nomination Committee for Concentric’s Annual General Meeting in 2014
31/10/2013

The members of the nomination committee for the Concentric Annual General Meeting 2014 have now been appointed.

The AGM has resolved that Concentric’s Nomination Committee shall have four members and consist of one representative each of the four largest shareholders by votes. The members of the Nomination Committee have now been appointed based on the ownership structure as of September 30, 2013. The members are:

Göran Espelund, Lannebo Fonder, Chairman of the Nomination Committee. 
Telephone +46 8-5622 5201, e-mail: goran.espelund@lannebofonder.se

Stefan Charette, Creades AB,
telephone: +46 8-412 011 00, e-mail: stefan.charette@creades.se

Frank Larsson, Svenska Handelsbanken,
telephone +46 8-701 27 65 e-mail: frla01@handelsbanken.se

Birger Gezelius, Swedbank Robur Fonder,
telephone +46 70-374 68 25, e-mail: (birgergezelius@gmail.com)

Concentric’s Annual General Meeting 2014 will be held on April 30 in Stockholm, Sweden. Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee should send an email or call the members of the committee.
Concentrics valberedning utsedd inför årsstämma 2014

Valberedningens ledamöter inför Concentrics årsstämma 2014 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Concentrics valberedning bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna. Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2013.

Göran Espelund, ordförande i valberedningen , Lannebo Fonder, telefon 08-5622 5201, e-mail: goran.espelund@lannebofonder.se

Stefan Charette, Creades AB, telefon: 08-412 011 00, e-mail: stefan.charette@creades.se

Frank Larsson, Svenska Handelsbanken, telefon 08-701 27 65 e-mail: frla01@handelsbanken.se

Birger Gezelius, Swedbank Robur Fonder, telefon 070-374 68 25, e-mail: (birgergezelius@gmail.com)

Concentrics årsstämma 2014 kommer att äga rum den 30 april i Stockholm. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post eller telefon till ledamöterna.

For more Concentric news, please click here »