Press Releases

Concentric completes acquisition of Licos
28/06/2013

Licos to increase sales by 50% over three years with improved margins

Concentric AB (“Concentric”) today announces the completion of the acquisition of LICOS Trucktec GmbH (“Licos”), a leading producer of water pumps and electromagnetic fan clutches for the truck industry, for  MEUR 9,25 where MEUR 8,75 has been paid in cash and MEUR 0,5 shall be satisfied with shares in Concentric. Concentric will assume debt of MEUR 3,1. The acquisition will broaden Concentric’s product portfolio in a growing niche, the semi-variable water pump, and presents an opportunity to leverage Concentric’s position in the U.S. for Licos electromagnetic fan clutches.

German based Licos’ high quality products have attracted the business of global top-tier OEMs. Licos’ sales amounted to EUR 14 million in 2012 with an EBIT of MEUR 0,25 corresponding to an EBIT margin of 1.8%.

David Woolley, CEO of Concentric, comments:

 “Licos is a perfect strategic fit for Concentric, as their controllable water pump complements our own fully-variable technology, enabling us to offer customers a full range of water pumps to meet every need.  Concentric will also gain access to Licos know-how in the field of electro-magnetic and friction clutch technologies.  Licos in turn will benefit from a growing range of opportunities within the successful and expanding Concentric family. As existing contracts include a ramp-up, we believe Licos sales will grow by 50% over the coming three-year period and enable them to reach Concentric’s existing margin levels.”
Controllability is an increasingly important driver within the commercial diesel industry and Licos clutch technology has potential applications across the range of Concentric’s oil, water and hydraulic pumps as well as in fans and compressors.  The Licos combination of magnetic and friction clutch technology makes it possible to achieve zero-loss performance at high load conditions.  The two companies have already collaborated in the field of magnetic clutches and this technology will enable Concentric to offer significant fuel efficiency gains across a wider range of applications.  In addition, Licos has a wealth of experience in manufacturing and production supply of specialist clutch technologies with major OEMs declaring the proven net fuel benefits of up to 0.7%.

The transaction was completed on June 27 and has gained all the necessary approvals. The current managing director of Licos, Dr. Andreas Wolf, will remain in the company and help integrate the business over the coming months. As part of consideration for his shares in Licos, and part of the total purchase price, Dr. Andreas Wolf has received Concentric shares also ensuring his long-term commitment to the combined company.

The trading results of Licos will be consolidated in Concentric’s financial statements as of 1 July, 2013.

About Licos
Licos is a leading producer of electromagnetic clutches for water pumps and fan applications within the truck industry, with belt drive components for heavy-duty diesel engines completing its product portfolio. As an experienced user of advanced laser manufacturing technology, Licos can tailor its products to customer specification.  For the financial year ended 31 December 2012, sales amounted to EUR 14 million with an EBIT margin of 1.8%.  Licos employs around 55 people from a single production and engineering facility based in Markdorf, Germany.  Further information about Licos is available from the company’s website www.licostrucktec.com.


Concentric slutför förvärvet av Licos

– Licos bedöms öka försäljningen med 50 procent under tre år med stärkta marginaler

Concentric AB (“Concentric”) har slutfört förvärvet av LICOS Trucktec GmbH (“Licos”), en ledande tillverkare av elektromagnetiska kopplingar för vattenpumpar samt fläktapplikationer för lastbilar, för en köpeskilling om 9,25 MEUR där 8,75 MEUR har betalats kontant och 0,5 MEUR betalas i aktier i Concentric. Concentric kommer även att ta över lån som uppgår till 3,1 MEUR. Förvärvet breddar Concentrics produktportfölj i en växande nisch - den semi-variabla vattenpumpen, samt innebär en möjlighet att utnyttja Concentrics närvaro i USA för Licos elektromagnetiska fläktapplikationer.

Licos , som är baserat i Tyskland, levererar högkvalitativa produkter till flera globala lastbilstillverkare. Licos försäljning uppgick 2012 till 14 MEUR och rörelseresultat till 0,25 MEUR, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,8 procent.

David Woolley, VD och Koncernchef för Concentric, kommenterar:

“Licos är en perfekt strategisk kombination för Concentric, då deras vattenpump kompletterar vår egen fullt variabla teknologi, vilket gör att vi kan erbjuda en komplett serie vattenpumpar för att möta våra kunders varierande behov. Concentric kommer även att få tillgång till Licos kompetens vad gäller elektromagnetiska- och friktionskopplingar.  Licos i sin tur, ges ökade möjligheter inom ramen för Concentric-koncernens globala verksamhet. Eftersom befintliga kontrakt innebär en successiv ökning av volymerna, bedömer vi att Licos försäljning kommer att öka med 50 procent under de närmaste tre åren samt att nå Concentrics rådande marginalnivå.”

Variabilitet blir en allt viktigare drivkraft inom den kommersiella dieselindustrin och Licos kopplingsteknologi har potential att användas för Concentrics pumpar för olja-, vatten- och hydraulik, samt i fläktar och kompressorer. Licos kombination av magnetiska och friktionskopplingar kommer att möjliggöra effektiva lösningar i krävande miljöer. De två bolagen har sedan tidigare samarbetat vad gäller magnetiska kopplingar och denna teknologi kommer att ge Concentric möjligheten att erbjuda mer bränsleeffektiva lösningar för flertalet applikationer. Licos har lång erfarenhet av att tillverka och leverera kopplingar till ledande lastbilstillverkare och har då uppnått minskad bränslekonsumtion med upp till 0,7 procent.

Förvärvet slutfördes 27 juni 2013 och har godkänts av relevanta konkurrensmyndigheter. Nuvarande verkställande direktören för Licos, Dr. Andreas Wolf, kommer att stanna kvar i bolaget och bistå i arbetet med integrationen av verksamheten under de närmaste månaderna. Som en del av betalningen för hans aktieinnehav i Licos, ersätts Dr. Andreas Wolf med aktier i Concentric, vilket säkerställer hans långsiktiga intresse i verksamheten.

Licos kommer att konsolideras i Concentrics räkenskaper från och med 1 juli 2013.

Om Licos
Licos är en ledande producent av elektromagnetiska kopplingar för vattenpumpar och fläktapplikationer för lastbilar, samt drivremskomponenter för tunga dieselmotorer. Som en erfaren användare av avancerad teknologi för lasertillverkning, kan Licos anpassa produkterna till kundens specifika behov. För räkenskapsåret 2012 uppgick försäljningen till 14 MEUR med en rörelsemarginal om 1,8 procent. Licos har 55 anställda i sin anläggning för produktion och ut veckling i Markdorf, Tyskland. Mer information finns på hemsidan www.licostrucktec.com.

For more Concentric news, please click here »