Press Releases

Concentric AB resolves on transfer of own shares
26/06/2013

The board of directors of Concentric AB (“Concentric”) has resolved on the transfer of 64,308 own shares as part of the consideration for the acquisition of LICOS Trucktec GmbH (“Licos”) announced earlier this month.

The purchasing company, a newly established wholly-owned German subsidiary, shall as consideration for all shares in Licos pay EUR 9,250,000, where EUR 8,750,000 shall be paid in cash and EUR 500,000 shall be paid with shares in Concentric. The settlement rate for the shares in Concentric has been determined to SEK 67.72 per share, which is based upon the quoted share price of the Concentric share during the five trading days closest to signing of the Licos Share Purchase Agreement.

The Concentric Shares shall be subscribed and transferred during the period starting 26 July 2013 up till and including 31 July 2013. Licos seller has committed not to sell the Concentric shares within an 18 months period.

Concentric AB currently holds 323,603 own shares.

CONCENTRIC AB BESLUTAR OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Styrelsen för Concentric AB (”Concentric”) har beslutat om överlåtelse av 64 308 egna aktier som del av vederlaget för förvärvet av LICOS Trucktec GmbH (”Licos”) offentliggjort tidigare denna månad.

Det förvärvande bolaget, ett nyetablerat helägt tyskt dotterföretag, ska som betalning för samtliga aktier i Licos betala 9 250 000 euro, där 8 750 000 euro ska betalas kontant och 500 000 euro ska betalas med aktier i Concentric. Avräkningskursen för Concentricaktierna har fastställts till 67,72 kronor och baseras på Concentricaktiens kurs under de fem handelsdagarna närmast ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet beträffande Licos.

Concentricaktierna ska tecknas och överlåtas under perioden den 26 juli 2013 till och med den 31 juli 2013. Licos säljare har åtagit sig att inte sälja de överlåtna Concentricaktierna under en 18 månaders period.

Concentric innehar för närvarande 323 603 egna aktier.

For more Concentric news, please click here »