Press Releases

Concentric agrees to acquire Licos
14/06/2013

Concentric AB (“Concentric”) has today entered into an agreement to acquire all the shares in Licos Trucktec GmbH (“Licos”), a leading producer of electromagnetic clutches for water pumps and fan applications within the truck industry, complimentary to Concentric’s current product range and end markets.  The total purchase consideration for Licos, on a debt free basis, is approximately EUR 12.5 million, largely financed by cash but also including Concentric own shares to the value of EUR 0.5 million based on the current share price.

The acquisition of Licos is conditional upon the positive outcome of certain contractual matters, which Concentric expects to be resolved within the next two weeks.  Concentric intends to make a further press release at this point, when the transaction has been formally completed.

About Licos
Licos is a leading producer of electromagnetic clutches for water pumps and fan applications within the truck industry, with belt drive components for heavy-duty diesel engines completing its product portfolio. As an experienced user of advanced laser manufacturing technology, Licos can tailor its products to customer specification.  For the financial year ended 31 December 2012, sales amounted to EUR 14 million with an EBIT margin of 1.8%.  Licos employs around 55 people from a single production and engineering facility based in Markdorf, Germany.  Further information about Licos is available from the company’s website www.licostrucktec.com.
Concentric förvärvar Licos
Concentric AB (“Concentric”) har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Licos Trucktec GmbH (”Licos”), en ledande producent av elektromagnetiska kopplingar för vattenpumpar samt fläktapplikationer för lastbilar vilka kompletterar Concentrics nuvarande produktutbud och marknader. Köpeskillingen uppgår till cirka 12,5 MEUR på skuldfri basis och kommer till största del att finansieras genom likvida medel men även genom cirka 0,5 MEUR i Concentricaktier, baserat på nuvarande aktiepris.

Förvärvet av Licos är villkorat vissa kontraktsmässiga åtaganden, vilka förväntas uppfyllas inom två veckor. Concentric planerar att lämna ytterligare information kring transaktionen när den formellt har slutförts.

Om Licos
Licos är en ledande producent av elektromagnetiska kopplingar för vattenpumpar och fläktapplikationer för lastbilar, samt drivremskomponenter för tunga dieselmotorer. Som en erfaren användare av avancerad laserteknologi för tillverkning kan Licos anpassa produkterna till kundens specifika behov. För räkenskapsåret 2012 uppgick försäljningen till 14 MEUR med en rörelsemarginal om 1,8%. Licos har 55 anställda som arbetar på en anläggning i Markdorf, Tyskland. Mer information finns på hemsidan www.licostrucktec.com.

For more Concentric news, please click here »