Press Releases

The members of the Nomination Committee for Concentric’s Annual General Meeting in 2013
24/10/2012

The members of the nomination committee for the Concentric Annual General Meeting 2013 have now been appointed.

The AGM has resolved that Concentric’s Nomination Committee shall have four members and consist of one representative each of the four largest shareholders by votes. The members of the Nomination Committee have now been appointed based on the ownership structure as of September 28, 2012. The members are:

Stefan Charette, Creades AB, Chairman of the Nomination Committee. Telephone: +46 8-412 011 00, e-mail: stefan.charette@creades.se
Göran Espelund, Lannebo Fonder, telephone +46 8-5622 5201, e-mail: goran.espelund@lannebofonder.se
Frank Larsson, Svenska Handelsbanken, telephone +46 8-701 27 65 e-mail: frla01@handelsbanken.se
Birger Gezelius, Swedbank Robur Fonder, telephone +46 70-374 68 25, e-mail: (birgergezelius@gmail.com)

Concentric’s Annual General Meeting 2013 will be held on April 24 in Stockholm, Sweden. Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee should send an email or call the members of the committee.

 

Concentrics valberedning utsedd inför årsstämma 2013

Valberedningens ledamöter inför Concentrics årsstämma 2013 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Concentrics valberedning bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna. Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 28 september 2012.

Stefan Charette, Creades AB, ordförande i valberedningen. Telefon: 08-412 011 00, e-mail: stefan.charette@creades.se
Göran Espelund, Lannebo Fonder, telefon 08-5622 5201, e-mail: goran.espelund@lannebofonder.se
Frank Larsson, Svenska Handelsbanken, telefon 08-701 27 65 e-mail: frla01@handelsbanken.se
Birger Gezelius, Swedbank Robur Fonder, telefon 070-374 68 25, e-mail: (birgergezelius@gmail.com)

Concentrics årsstämma 2013 kommer att äga rum den 24 april i Stockholm. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post eller telefon till ledamöterna.

For more Concentric news, please click here »