Press Releases

One of the world’s largest producer of heavy trucks chooses Alfdex
11/01/2012

Alfdex AB, a 50/50 joint venture between Alfa Laval and Concentric – has signed an exclusive supplier agreement with one of the world’s largest producer of heavy trucks. The agreement to supply Alfdex Oil Mist Separators is valid until 2017 with a total estimated value of at least SEK 500 million.

The agreement with the European truck manufacturer makes Alfdex an exclusive supplier of oil mist separators and is valid for manufacturing in the US, Europe and Japan until 2017.
The contract states that all trucks with in-house manufactured engines will be equipped with the unique Alfdex oil mist separator – the most widely used solution for active cleaning of crankcase gases. The Alfdex separator uses the centrifugal separation technique to remove oil droplets and soot so that only clean gases are returned to the manifold or can be emitted to the environment.
“Alfdex is today the established, proven and leading solution for cleaning of crankcase cases and this agreement confirms that fact, says David Woolley, President and CEO of Concentric AB.
“We are very happy that Alfdex have signed this agreement with one of the world’s biggest truck manufacturer,” says Lars Renström, President and CEO of the Alfa Laval Group. “The agreement confirms Alfdex strong position as supplier of sustainable solutions.”
The supplier agreement covers Alfdex new improved generation oil mist separators which has been developed to match the coming European legislation: Euro-6.
North America, Japan and South Korea already has legislation in place that limits the oil content in crank case gases. The EU will follow in 2014.

About Alfdex
Alfdex is the world leader in the area of reducing crankcase emissions from diesel engines by using an active separation system. The separation principle is based upon Alfa Laval’s long experience in centrifugal sepa­rator technology for systems that separate liquids from liquids and solid particles from liquids. Alfdex has exploited this special technology and refine it to separate particles and liquid droplets from gas. Almost every truck manufacturer in North America and Europe are using Oil Mist Separators from Alfdex. Over three hundred thousand heavy trucks are equipped with a separator system from Alfdex annually.

About Alfa Laval
Alfa Laval is a leading global provider of specialized products and engineering solutions based on its key technologies of heat transfer, separation and fluid handling.
The company’s equipment, systems and services are dedicated to assisting customers in optimizing the performance of their processes. The solutions help them to heat, cool, separate and transport products in industries that produce food and beverages, chemicals and petrochemicals, pharmaceuticals, starch, sugar and ethanol.
Alfa Laval’s products are also used in power plants, aboard ships, in the mechanical engineering industry, in the mining industry and for wastewater treatment, as well as for comfort climate and refrigeration applications.
Alfa Laval’s worldwide organization works closely with customers in nearly 100 countries to help them stay ahead in the global arena.
Alfa Laval is listed on the Nordic Exchange, Nordic Large Cap, and, in 2010, posted annual sales of about SEK 24.7 billion (approx. 2.6 billion Euros). The company has 12 600 employees.
www.alfalaval.com

About Concentric
Concentric is a global company specializing in fluid dynamics and fluid power technologies that provide better fuel economy, emissions reduction, vehicle control and productivity in trucks, buses and off-road vehicles.
The company is organized into two operating regions - Americas and the rest of the world, each offering the world's commercial and industrial vehicle manufacturers two main product ranges. The Concentric range is widely recognized for reliable, innovative solutions in conventional and variable flow oil and coolant pumps as well as fuel pumps for the medium and heavy-duty diesel engines. Haldex branded hydraulic pumps, hydraulic motors, power packs and flow dividers are the preferred choice for many of the leaders in construction equipment, agricultural equipment, lift trucks, aerial work platforms, trucks, buses and transmissions.
Concentric is listed on the NASDAQ OMX Stockholm stock exchange and has a yearly turnover of about 2 BN SEK.
www.concentricab.com

 

 

En av världens största lastbilstillverkare väljer Alfdex

Alfdex AB, ett 50/50 joint venture mellan Alfa Laval och Concentric, har undertecknat ett exklusivt leverantörs­avtal med en av världens största lastbilstillverkare. Avtalet som avser leverans av Alfdex-separatorer gäller till 2017 och har ett totalt värde på minst 500 miljoner kronor.

Avtalet med den europeiske lastbilstillverkaren, som gör Alfdex till ensam leverantör av utrustning för rening av vevhusgaser från dieselmotorer, gäller tillverkning i USA, Europa och Japan fram till 2017.

Kontraktet innebär att alla lastbilar med motorer tillverkade inom företaget kommer att utrustas med den unika Alfdex-separatorn, vilken är den mest använda lösningen för aktiv rening av vevhusgaser. Alfdex-separatorn använder centrifugalseparerings-teknik för att avlägsna oljedroppar och sot så att enbart rena vevhusgaser returneras till grenröret alternativt kan släppas ut i luften.
”Alfdex är idag den etablerade, beprövade och ledande lösningen för rening av vevhusgaser och avtalet bekräftar detta faktum”, säger David Wolley, VD och koncernchef för Concentric.
“Vi är mycket glada över att Alfdex har undertecknat detta avtal med en av världens största lastbilstillverkare”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Avtalet bekräftar Alfdex starka position som leverantör av miljömässigt hållbara lösningar.”
Leverantörsavtalet omfattar den nya generationen av Alfdex-separatorer, vilka har utvecklats för att möta kraven i den kommande europeiska lagstiftningen Euro-6.
Nordamerika, Japan och Sydkorea har redan lagstiftning som begränsar halten av olja i vevhusgaser och att EU kommer att följa efter 2014.

Om Alfdex
Alfdex är världsledande inom reducering av utsläpp av vevhusgaser från dieselmotorer genom ett aktivt separationssystem. Separeringsprincipen är baserad på Alfa Lavals långa erfarenhet inom centrifugalseparering för system som skiljer olika vätskor från varandra och fasta partiklar från vätskor. Alfdex har förfinat denna specialteknologi för att skilja partiklar och droppar från gas. Nästan alla lastbilstillverkare i Nordamerika och Europa använder Alfdex-sparatorer och varje år utrustas mer än 300 000 tunga lastbilar med ett Alfdex-system.

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.
Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.
Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX Nordic, hade 2010 en omsättning på cirka 24,7 miljarder kronor och har idag cirka 16 000 anställda.
www.alfalaval.com

For more Concentric news, please click here »