Press Releases

The Board of Directors of Concentric AB proposes a dividend and that the dividend proposal shall be considered at an Extraordinary General Meeting
04/11/2020

The Board of Directors of Concentric AB has decided to propose a dividend payment of SEK 3,25 per share for the financial year 2019.

Concentric AB will call for an Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday 9 December 2020. Due to the current situation the Extraordinary General Meeting will be carried out through advance voting (postal voting) pursuant to temporary legislation meaning that no meeting with the possibility to attend in person or to be represented by a proxy will take place.

Further details regarding the Extraordinary General Meeting will be provided shortly in a separate notice to the meeting.

For further information, please contact:
Lennart Lindell
Email: lennart.lindell@concentricab.com
Phone: +46 766 104 004

This press release contains insider information that Concentric AB is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014. The information was submitted for publication, through the contact persons, at 08.00 CET on Wednesday 4 November 2020.
Concentric AB:s styrelse föreslår utdelning och att utdelningsförslaget ska behandlas vid en extra bolagsstämma

Concentric AB:s styrelse har beslutat att föreslå en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 3,25 kronor per aktie.

Concentric AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma som ska hållas onsdagen den 9 december 2020. Under rådande omständigheter kommer stämman att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler innebärande att någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att äga rum.

Mer information om den extra bolagsstämman lämnas inom kort i en separat kallelse till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Lennart Lindell
E-post: lennart.lindell@concentricab.com
Telefon: +46 766 104 004

Information i detta meddelande är sådan information som Concentric AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 4 november 2020 kl. 08.00 CET.

For more Concentric news, please click here »