Press Releases

The Nomination Committee for Concentric's Annual General Meeting 2021
06/10/2020

The members of the Nomination Committee for the Concentric Annual General Meeting 2021 have been appointed.

The AGM has resolved that Concentric's Nomination Committee shall have five members which consist of the Chairman of the Board and one representative of each of the four largest shareholders. The members of the Nomination Committee have been appointed based on the ownership structure as of 31 August 2020.

The members are:

Göran Espelund, Lannebo Fonder, Chairman of the Nomination Committee, e-mail: goran.espelund@lannebofonder.se

Erik Durhan, Nordea Fonder, e-mail: erik.durhan@nordea.com

Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, e-mail: malin@bjorkmoadvisors.se

Per Trygg, SEB Fonder, e-mail: per.trygg@seb.se

The nomination committee also includes the Chairman of the Board, Kenth Eriksson e-mail: kenth.eriksson@athanase.se

Concentric’s Annual General Meeting 2021 is planned to be held on 22 April 2021 in Stockholm, Sweden.

Shareholders, who wish to submit proposals to the Nomination Committee, can do so by contacting the members of the Nomination Committee by e-mail or by telephone to the number below. For the committee to be able to consider the proposals received with sufficient care, proposals should be submitted as soon as possible and, in any event, no later than 6 January 2021.

For further information, please contact Lennart Lindell, telephone +46 76-610 40 04.

.
Concentrics valberedning utsedd inför årsstämman 2021

Valberedningens ledamöter inför Concentrics årsstämma 2021 har utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Concentrics valberedning bestå av fem ledamöter och bestå av styrelsens ordförande och en ledamot vardera från de fyra största aktieägarna. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2020.

Valberedningens ledamöter är:

Göran Espelund, Lannebo Fonder, ordförande i valberedningen, e-post: goran.espelund@lannebofonder.se

Erik Durhan, Nordea AB, e-post: erik.durhan@nordea.com

Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, e-post: malin@bjorkmoadvisors.se

Per Trygg, SEB Fonder, e-post: per.trygg@seb.se

Valberedningen inkluderar också ordföranden i styrelsen i Concentric AB Kenth Eriksson, e-post: kenth.eriksson@athanase.se

Concentrics årsstämma 2021 är planerad att hållas den 22 april 2021 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ledamöterna eller per telefon på nummer nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag inlämnas så fort som möjligt och i inget fall senare än den 6 januari 2021.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, telefon 076-610 40 04.

For more Concentric news, please click here »