Press Releases

The Nomination Committee for Concentric's Annual General Meeting 2019
28/09/2018

The members of the Nomination Committee for the Concentric Annual General Meeting 2019 have been appointed.

The AGM 2012 has resolved that Concentric’s Nomination Committee shall have four members and consist of one representative each of the four largest shareholders. The members of the Nomination Committee have been appointed based on the ownership structure as of 31 August 2018.

The members are:

Göran Espelund, Lannebo Fonder, Chairman of the Nomination Committee, e-mail: goran.espelund@lannebofonder.se 

Erik Durhan, Nordea Fonder, e-mail: erik.durhan@nordea.com 

Marianne Nilsson, Swedbank Robur, e-mail: marianne.nilsson@swedbankrobur.se 

Johan Strandberg, SEB Fonder, e-mail: johan.strandberg@seb.se 

Concentric’s Annual General Meeting 2019 is planned to be held on 3 April 2019 in Stockholm, Sweden.

Shareholders, who wish to submit proposals to the Nomination Committee, can do so by contacting the members of the Nomination Committee by e-mail or telephone. For the committee to be able to consider the proposals received with sufficient care, proposals should be submitted as soon as possible and in any event no later than 7 January 2019.

For further information, please contact Lennart Lindell, telephone: +46 766-104 004.

 

 

Concentrics valberedning utsedd inför årsstämman 2019

Valberedningens ledamöter inför Concentrics årsstämma 2019 har utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut 2012 ska Concentrics valberedning bestå av fyra ledamöter som representerar de fyra största aktieägarna. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2018.

Valberednings ledamöter är:

Göran Espelund, Lannebo Fonder, ordförande i valberedningen. e-post: goran.espelund@lannebofonder.se

Erik Durhan, Nordea AB. e-post: erik.durhan@nordea.com

Marianne Nilsson, Swedbank Robur. e-post: marianne.nilsson@swedbankrobur.se

Johan Strandberg, SEB Fonder. e-post: johan.strandberg@seb.se

Concentrics årsstämma 2019 är planerat att hållas den 3 april 2019 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post eller telefon till ledamöterna.  För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag inlämnas så fort som möjligt och i inget fall senare än den 7 januari 2019.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, telefon: 0766-104 004

For more Concentric news, please click here »