Press Releases

Concentric loses business with a global OEM, but underlying business performing well
14/09/2018

Concentric received a formal notice from a global OEM that will result in the loss of sales for Concentric in 2019 amounting to approximately 10% of projected sales in 2018, underlying EBIT margin expected to improve to 22% in 2018.

As previously communicated in the Q2-18 report, the global OEM has had a stated ambition of having a dual supply contract for all its sourced products. This has now resulted in Concentric losing the contract for supplying engine pumps on specific engine platforms, translating into a loss of sales in 2019 amounting to approximately 10% of projected sales in 2018. Concentric will continue to supply the global OEM and their joint venture associates with pumps to its Americas, India & China operations.

There will be one-off profits associated with end of contract pricing which will increase EBIT during the fourth quarter 2018. The underlying business is performing well and the operating margin, before these one-off profits is now expected to be 22% for the full year 2018.

David Woolley, CEO of Concentric comments:
“We are obviously disappointed with their decision but Concentric remains a key supplier to the global OEM and we continue to collaborate on new technology. We are convinced that our strategy of defending our value proposition of quality products, cost savings for fleet managers and reliable delivery will secure long-term value for both Concentric and our customers. We remain committed to continue to grow the business profitably, and are actively exploring both new customers to expand our engines business and potential acquisition targets.”

For additional information please contact Marcus Whitehouse, telephone +44-121-445 6545
Concentric förlorar affär med en global kund, men underliggande verksamhet går fortsatt bra

Concentric har informerats om uppsägning av ett kundavtal som innebär en försäljningsminskning under 2019 som motsvarar cirka 10% av förväntad försäljning under 2018, underliggande rörelsemarginal väntas öka till 22% för helåret 2018

Som tidigare kommunicerats i kvartalsrapporten för andra kvartalet 2018, har en global kund haft en uttalad ambition om att ha minst två leverantörer för alla inköpta produkter. Detta har nu resulterat i att Concentric inte längre är kontrakterad som leverantör av motorpumpar för enskilda plattformar vilket resulterar i att försäljningen 2019 minskar med cirka 10% av förväntad försäljning under 2018. Concentric fortsätter att leverera pumpar till kunden och dess joint-ventures i Sydamerika, Indien och Kina.

Uppsägningen av kontraktet medför vissa prishöjningar, vilket innebär en positiv engångseffekt på rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2018. Den underliggande verksamheten går bra och rörelsemarginalen exkluderat denna engångseffekt förväntas nu uppgå till 22% för helåret 2018.

David Woolley, VD för Concentric, säger:
“Vi är givetvis besvikna över deras beslut men Concentric kommer fortsatt vara en viktig leverantör till kunden och vi fortsätter samarbeta gällande ny teknologi. Vi är dock övertygade om att det är långsiktigt rätt, både för oss och våra kunder, att hålla fast vid att leverera värde i form av högkvalitativa produkter, kostnadsbesparingar för åkerier samt tillförlitliga leveranser. Vi har ett fortsatt fokus på lönsam tillväxt, och tittar aktivt på såväl möjliga nya kunder för våra motorprodukter som på potentiella förvärv.”

För ytterligare information kontakta Marcus Whitehouse, telefon +44-121-445 6545

 

For more Concentric news, please click here »