Press Releases

Retirement of repurchased own shares
28/04/2017

The total number of holdings of own shares at 1 January 2017 was 1,088,616 and the total number of shares in issue was 41,570,600.

On 30 March 2017, the AGM resolved to retire 698,600 of the company’s own repurchased shares. The retirement of shares has been carried out through a reduction of share capital with retirement of shares and a subsequent bonus issue to restore the share capital.

The total number of holdings of own shares at 28 April 2017 was 390,016 and the total number of shares in issue was 40,872,000. Consequently the company’s total holdings of own shares now represent 1.0% of the total number of shares.

Concentric AB is an innovator in flow control and fluid power, supplying proprietary systems and components to the world’s truck, agricultural machinery, construction equipment and industrial applications end-markets. The company has manufacturing facilities in the UK, USA, Germany, Sweden, India, China and Argentina. In addition to supplying oil, fuel transfer and water pumps for diesel engines, the group also manufactures lubrication pumps for transmissions and compressors within its range of engine products.

For further information, please contact Mia Segerberg, +46 (0)722 269080
Indragning av återköpta egna aktier

Det totala innehavet av egna aktier per den 1 januari 2017 var 1 088 616 och det totala antalet utestående aktier var 41 570 600.

Den 30 mars 2017 beslutade årsstämman om indragning av 698 600 av bolagets återköpta egna aktier. Indragningen av aktierna har genomförts genom en minskning av aktiekapitalet och en påföljande fondemission för att återställa aktiekapitalet.

Det totala innehavet av egna aktier den 28 april 2017 var 390 016 och det totala antalet utestående aktier var 40 872 000. Följaktligen utgör nu bolagets totala innehav av egna aktier 1,0 % av det totala antalet aktier.

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Utöver att tillverka olje-, bränsle- och vattenpumpar för dieselmotorer, ingår även oljepumpar för transmissioner och kompressorer i Concentrics utbud av motorprodukter. För ytterligare information kontakta Mia Segerberg, +46 (0)722 269080

For more Concentric news, please click here »