Press Releases

Concentric pumps on new compact engine with leading global OEM of agricultural machinery and construction equipment
19/04/2017

Concentric AB has been awarded a four year contract to supply oil and coolant pumps to a leading global OEM of agricultural machinery and construction equipment for the launch of their new compact diesel engine. This new engine will be an extension of the OEM’s current range, focused on a wide range of mid-weight construction vehicles and industrial equipment. Production is scheduled to start in the third quarter of 2017.

The engine will initially available with a rating of 55kW and has been designed to be ready for Stage V emissions. In order to achieve a high degree of commonality with components across the OEM’s extended engine range, the new Concentric pumps are compact, robust designs similar to those already proven in several years of service on existing engine platforms.

A large focus was placed on analysis techniques for the new pumps developed for this engine. This enabled both the oil and water pumps to be optimised for performance and also significantly reduced the engineering development cycle times.

The oil pump was optimised to give very low noise levels. This was achieved through extensive computational fluid dynamics and performance testing. An extensive validation programme was undertaken for both pumps to ensure that they achieve a design maximised for robustness.

David Woolley, President and CEO of Concentric AB, commented: “We have a long-standing relationship with this leading global OEM and have worked closely with them since they took the step over a decade ago to start building their own engines. We are extremely pleased that Concentric has again been able to contribute its technology to what we hope will be another market leading engine platform.”

Concentric AB is an innovator in flow control and fluid power, supplying proprietary systems and components to the world’s truck, agricultural machinery, construction equipment and industrial applications end-markets. The company has manufacturing facilities in the UK, USA, Germany, Sweden, India, China and Argentina. In addition to supplying oil, fuel transfer and water pumps for diesel engines, the group also manufactures lubrication pumps for transmissions and compressors within its range of engine products.

For further information, please contact Mia Segerberg, +46 (0)722 269080
Concentrics pumpar installeras på motorplattform för ledande tillverkare av lantbruks- och entreprenadmaskiner

Concentric AB har fått en order som sträcker sig över fyra år för att leverera olje- och vattenpumpar till en ledande tillverkare av lantbruks- och entreprenadmaskiner. Ordern kommer inför lanseringen av en ny kompakt dieselmotor som breddar tillverkarens motorutbud. Produktionen väntas påbörjas i det tredje kvartalet 2017.

Motorn kommer initialt ha en effekt på 55kW och har designats för att efterleva steg 5 i EU:s utsläppsstandarder. För att säkerställa återanvändning av komponenter i hela motorutbudet, är Concentrics pumpar kompakta och lika robusta som beprövade pumpar på existerande motorplattformar.

Mycket fokus har lagts på analysmetoder för att snabbt utvärdera effekten av de nya pumparna. Detta har resulterat i en kraftigt reducerad utvecklingscykel för både olje- och vattenpumpar.

Oljepumpen har optimerats för låg bullernivå, genom långa tester av både flödesdynamik och prestanda. Ett valideringsprogram har sedan säkerställt att båda pumpar uppfyller andra prestandakrav.

David Woolley, vd och koncernchef på Concentric AB, säger: ”Vi har haft en lång relation med denna ledande tillverkare och har arbetat nära sedan de började tillverka egna motorer för över tio år sen. Vi är väldigt glada över att Concentric har varit delaktig i utvecklingen av vad vi hoppas blir ytterligare en marknadsledande motorplattform.”

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Utöver att tillverka olje-, bränsle- och vattenpumpar för dieselmotorer, ingår även oljepumpar för transmissioner och kompressorer i Concentrics utbud av motorprodukter.

För ytterligare information, kontakta Mia Segerberg, 0722-26 90 80

For more Concentric news, please click here »


Concentric oil and coolant pumps for new compact diesel engine.
Concentrics olje- och vattenpump för den nya kompakta dieselmotorn.