Press Releases

Concentric AB secures order for new electric oil pump technology with leading global OEM
23/03/2017

Concentric AB has recently received an order from a global OEM of heavy trucks and buses to produce electric oil pumps for their hybrid applications. Production will start in the second half of 2018, and is expected to generate total revenues of approximately MSEK 38 across Europe ramping up over an 8 year period, reaching a mature volume of 8,000 p.a. in 2026.

This exciting new product reinforces the company’s reputation for reducing fuel consumption, increasing system efficiency, providing high power density and reducing noise.

Concentric's electric oil pump offers system power savings through its variable pressure and speed control capability with the additional benefits of low noise. It also offers on-demand flow and variable speed capability.

The new electric oil pump product allows CAN Bus communication between the motor and the vehicle's main control system so as to control pressure and flow on demand. This significantly reduces system losses compared to traditional mechanical drive systems, ensuring optimum performance.

David Woolley, President and CEO of Concentric AB, commented: "This first major nomination for Concentric’s new electric oil pump technology is another significant breakthrough in a market driven by increased electrification and control.  Our modular design strategy is ideally suited for a wide range of applications for emerging hybrid electric vehicles and demonstrates our ongoing commitment to innovation that enables our customers to achieve sustainable solutions."

The Concentric electric oil pump has been developed in collaboration with a leading supplier of electric motors, resulting in a permanent magnet, brushless DC motor with integrated motor drive electronics. The elimination of brush wear contributes to the unit's ability to operate continuously and trouble-free.

Concentric AB is an innovator in flow control and fluid power, supplying proprietary systems and components to the world’s truck, agricultural machinery, construction equipment and industrial applications end-markets.  The company has manufacturing facilities in the UK, USA, Germany, Sweden, India, China and Argentina. In addition to supplying oil, fuel transfer and water pumps for diesel engines, the group also manufactures lubrication pumps for transmissions and compressors within its range of engine products.
Concentric AB får order på ny elektrisk oljepumpsteknologi av ledande lastbilstillverkare

Concentric AB har nyligen fått en order av en global tillverkare av lastbilar och bussar, för att producera elektriska oljepumpar för deras hybrida applikationer.  Produktion kommer att påbörjas under hösten 2018 och förväntas generera en total omsättning om cirka 38 miljoner kronor i Europa.

Produktionsvolymen kommer successivt att öka under åtta år för att slutligen nå en årlig produktionsvolym på 8000 enheter år 2026.

Denna nya produkt stärker Concentrics position som en ledande leverantör av produkter som minskar bränsleförbrukning, ökar effektivitet av system, vilket ger en högre effekt samtidigt som bullernivån minskar.

Concentrics elektriska oljepump sparar energi genom sitt varierande flöde och hastighetsreglering samtidigt som den har låg bullernivå.

Den nya elektriska pumpen erbjuder CAN Bus kommunikation mellan motorn och fordonets styrsystem för att ge tryck och flöde efter behov. Detta ökar effektiviteten jämfört med traditionella mekaniska drivsystem, och garanterar optimalt resultat.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric, säger: ”Denna första stora order på Concentrics nya elektriska oljepumpteknologi är ett ytterligare betydelsefullt genombrott på en marknad som drivs av ökad elektrifiering och kontroll. Vår modulära designstrategi är idealisk för ett brett spektrum av användningsområden för nya elektriska hybridfordon och visar vårt fortsatta engagemang för innovation som gör det möjligt för våra kunder att uppnå hållbara lösningar.”

Concentrics elektriska oljepump har utvecklats i samarbete med en ledande leverantör av elektriska motorer. Det har resulterat i en permanent magnet och en DC-motor med integrerad elektronik.

Concentric är en ledande nischaktör för produktion av hydrauliska produkter, inklusive pumpar, motorer, kraftaggregat och flödesdelare för mobila enheter. Tillverkare förlitar sig på Concentrics innovativa teknologi, ledande tillverkning, kvalitet och tjänsteutbud för ett stort antal olika applikationer. Concentric hjälper sina kunder med design, utveckling och närvaro på viktiga marknader som Nord- och Sydamerika, Europa och Asien.

For more Concentric news, please click here »


Concentric's modular design strategy ideally suited for a wide range of applications for emerging hybrid electric vehicles.
Concentrics modulära designstrategi är väl lämpad för ett brett spektrum av användningsfunktioner för nya elektriska hybridfordon.