Press Releases

Martin Lundstedt to lead ACEA Commercial Vehicle Board for 2015
08/01/2015

Brussels, 8 January 2015 - The Commercial Vehicle Board of Directors of the European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) has elected Martin Lundstedt as its new Chairman for 2015.
The Commercial Vehicle Board elects a new Chairman for a yearly term, once renewable.

Mr. Lundstedt, President and CEO of Scania, follows Wolfgang Bernhard, Head of Daimler Trucks, who took over the chairmanship of ACEA's Commercial Vehicle Board in 2013, and went on to serve a second term in 2014.

ACEA Secretary General Erik Jonnaert: "On behalf of ACEA’s Commercial Vehicle Board, I wish to thank Mr. Bernhard for his strong leadership. We look forward to continuing this good work with Mr. Lundstedt.”

Speaking after his election, Mr. Lundstedt said: “I am honoured to drive ACEA’s commercial vehicle activities for the next year, when a top priority for our industry will be to continue to address one of our toughest challenges: the further reduction of CO2 emissions.”

In this context, the CV industry has formulated three recommendations to policy makers:

  • To take full account of the complexity of the commercial vehicle market, which cannot be reflected in a ‘one-size-fits-all’ approach;
  • To improve consumer information, thereby further strengthening market forces. This will make the customer the best regulator;
  • To foster close partnerships between all relevant stakeholders through a fully integrated approach, in order to double the annual potential of CO2 reduction.

About Martin Lundstedt
Martin Lundstedt was appointed to Concentric AB’s board of directors in 2012.

Martin Lundstedt joined Scania in 1992 as a trainee. He commenced his career at Scania working in engine production as a production engineer, and thereafter as manager in the field of engine production and research and development. In 2001 Mr. Lundstedt became Managing Director of Scania Production in Angers, France. He returned to Sweden in 2005 and became Head of Product Marketing, and was one year later appointed Senior Vice President and Head of Trucks.
Mr. Lundstedt was appointed Executive Vice President and Head of Franchise and Factory Sales in 2007. Mr. Lundstedt was appointed President and CEO of Scania AB in 2012.
Mr. Lundstedt holds a Master of Science in Industrial Engineering and Management.

About ACEA
The European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), is the Brussels-based trade association of the 15 major car, van, truck and bus producers in Europe. The ACEA commercial vehicle members are DAF Trucks, Daimler Trucks, IVECO, MAN Truck & Bus, Scania, Volkswagen Commercial Vehicles and Volvo Group.


Martin Lundstedt leder ACEA:s Commercial Vehicle Board 2015

Bryssel den 8 januari 2015 – ledamöterna i The Commercial Vehicle Board inom den europeiska bilindustriföreningen ACEA, har valt Martin Lundstedt till ny ordförande för 2015.

Styrelsen väljer årligen ny ordförande, vars mandatperiod kan förnyas en gång.

Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Scania, efterträder Wolfgang Bernhard som ordförande i ACEA:s Commercial Vehicle Board. Wolfgang Bernhard, chef för Daimler Trucks, har varit ordförande för ACEA sedan 2013 och innehade positionen även under 2014.

ACEA:s Generalsekreterare General Erik Jonnaert: "På vägnar av ACEA:s Commercial Vehicle Board, vill jag tacka Wolfgang Bernhard för sitt starka ledarskap. Vi ser fram emot att fortsätta det framgångsrika arbetet med Martin Lundstedt.”

Martin Lundstedt kommenterar: “Jag är hedrad att leda ACEA’s aktiviteter för kommersiella fordon det kommande året, då en hög proiritet för vår bransch blir att fortsätta arbetet med en av våra största utmaningar; den ytterligare reduktionen av kolidioxidutsläppen.”

I sammanhanget har den kommersiella fordonsindustrin formulerat tre rekommendationer till lagstiftaren:

  • Att ta hänsyn till komplexiteten i marknaden för kommersiella fordon, vilket innebär att en och samma lösning inte är tillämplig för alla aktörer;
  • Att förbättra konsumentformationen, och därigenom ytterligare stärka marknadskrafterna. Detta gör kunden till den bästa regulatorn;
  • Att befordra ett nära samarbete mellan alla relevanta intressenter genom ett integrerat tillvägagångssätt för att dubblera den årliga potentialen för minskade koldioxidutsläpp.

Martin Lundstedt
Martin Lundstedt utsågs till styrelseledamot i Concentric AB 2012.
Martin Lundstedt anställdes i Scania som trainee 1992. Han började sin karriär i Scania med att arbeta i motorproduktionen som tillverkningsingenjör, och därefter som chef inom området för motorproduktion och R&D. 2001 utsågs Martin Lundstedt till verkställande direktör för Scanias tillverkning i Angers i Frankrike. Han återvände till Sverige 2005 och utsågs till chef för Product Marketing, och ett år senare till Senior Vice President chef för Trucks.
Martin Lundstedt utsågs till Executive Vice President och chef för Franchise and Factory Sales 2007. Martin Lundstedt utsågs till VD och koncernchef för Scania AB n 2012.
Martin Lundstedt är civilingenjör.

About ACEA
European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), är den i Bryssel baserade branschorganisationen för de 15 största bil-, lastbils- och busstillverkarna i Europa. ACEA:s medlemmar för kommersiella fordon är DAF Trucks, Daimler Trucks, IVECO, MAN Truck & Bus, Scania, Volkswagen Commercial Vehicles och Volvo Group.

For more Concentric news, please click here »