Press Releases

CONCENTRIC CONSOLIDATES ITS HYDRAULICS CAPACITY IN EUROPE
30/10/2012

October 30, 2012 – Concentric AB today announces that it intends to close its hydraulics assembly plant in Skånes Fagerhult, Sweden in response to the economic downturn.

“We sincerely regret the impact this action will have on our employees in Skånes Fagerhult,” says David Woolley, Chief Executive Officer. “However, declining market conditions allow that we now consolidate our hydraulics capacity in Europe, which will better align our production with the market and help improve our long-term competitiveness.”

The closure is expected to be completed in the second quarter of 2013. 70 people will be affected by the closure.

The plant closure is still subject to consultation with employee works council and unions. Concentric expects to take non-recurring charges in the range of SEK 30 million to SEK 40 million. These charges include relocation costs for equipment and tooling, severance and retention payments to employees, non-cash asset write-offs and other costs related to the plant closure.  Concentric anticipates annual savings of SEK 20 million beginning in mid-2013 once the relocation is completed.

For further information, please contact:

Wim Goossens (SVP Europe & Rest of World) at tel: +33 6 71 00 48 75 or Lena Olofsdotter (SVP Corporate Communications), at tel: +46 708 326 854.

 

Concentric konsoliderar sin hydraulikverksamhet i Europa

30 oktober 2012
Concentric AB offentliggör idag avsikten att stänga sin monteringsfabrik i Skånes Fagerhult, som ett resultat av försämrade marknadsvillkor.

“Vi beklagar uppriktigt följderna av detta för våra medarbetare i Fagerhult”, säger koncernchef David Woolley. “Den försvårade marknadssituationen innebär att vi nu konsoliderar vår hydraulikverksamhet i Europa, vilket kommer att medföra en anpassning av vår produktion till efterfrågeläget och att vi förbättrar vår långsiktiga konkurrenskraft.”

Nedläggningen av verksamheten förväntas vara genomförd under andra kvartalet 2013. 70 medarbetare kommer att beröras av nedläggningen.
Nedläggningen är föremål för förhandlingar med fackföreningar. Concentric förväntas ta engångskostnader på omkring 30 MSEK – 40 MSEK. Dessa inkluderar kostnader för flyttning av utrustning och verktyg, avgångsvederlag till medarbetare, nedskrivning av tillgångar utan kassaflödespåverkan och andra kostnader relaterade till fabriksstängningen. Concentric förutser årliga besparingar på 20 MSEK från mitten av 2013 då nedläggningen är avslutad.

För ytterligare information, kontakta Wim Goossens (SVP Europe & Rest of World) på tel: +33 6 71 00 48 75 eller Lena Olofsdotter (SVP Corporate Communications), på tel: 0708 326 854.

For more Concentric news, please click here »