Press Releases

Concentric: Break through order for new variable oil flow pump
07/12/2011

Concentric AB has received its first order for its new premium variable oil flow pump from a global truck manufacturer

The variable oil flow pump is an enabling technology driven by tougher emission legislation within the EU from 2013 and will be followed by the same stringent demands in the US in 2016. The variable oil flow pump provides both engine and truck manufacturers as well as end users with a compelling value proposition as it reduces fuel consumption by between 0.5-2.0 percent.

“We expect a very good market potential for this new product. By 2014 some 650,000 engines will have to comply with the tougher emissions legislation in Europe, according to Power Systems Research data. Fuel cost is the single largest component representing about 30 percent of total operating cost for transport companies. However large the engine, wherever it is made and wherever it is used, there will be tougher emissions standards and increased focus on reducing fuel consumption. Our new product therefore offers a great value proposition”, says David Woolley CEO of Concentric AB.

This new order will start being delivered during Q4 2012 with a ramp-up during 2013 and full volume 2014. It is expected to have a positive impact on EBIT from 2013.


Concentric: Genombrottsorder för ny variabel flödespump för olja

Concentric har fått sin första order på en ny variabel flödespump för olja från en global lastbilstillverkare.

Den variabla flödespumpen är baserad på en ny teknologi som drivits fram av strängare emissionslagstiftning inom EU från och med 2013, något som kommer att följas av samma strikta krav i USA från och med 2016. Den variabla flödespumpen för olja innebär ett mycket attraktivt erbjudande för både tillverkare av motorer och lastbilar samt slutkunder som exempelvis åkerier, eftersom den reducerar bränsleförbrukningen med mellan 0,5 – 2 procent.

”Vi förväntar oss en mycket god marknadspotential för den här nya produkten”, säger David Woolley, VD och koncernchef i Concentric AB. ”Under 2014 kommer omkring 650,000 motorer att omfattas av den strängare emissionslagstiftningen i Europa, enligt data från Power Systems Research. Bränslekostnaden är den enskilt största kostnaden för åkerier och utgör omkring 30 procent av den totala kostnaden.  Oavsett motorns storlek, tillverkningsland och var den används, blir reglerna allt strängare för utsläpp och fokus ökar på att åstadkomma en lägre bränsleförbrukning. Därför är vår nya produkt värdeskapande.”  

Leveranserna startar under fjärde kvartalet 2012 med en ökning under 2013 och full volym 2014. Ordern förväntas få en positiv påverkan på EBIT från och med 2013.

For more Concentric news, please click here »